Urząd Miar Ełk

Ełk
EŁCKIE FIRMY PREZENTUJE:

Laboratorium Wzorcujące w Ełku

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
Wydział Zamiejscowy w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Gustawa Gizewiusza 12
telefon/fax. 087 610 27 10, telefon 087 610 43 26
wchodzi w skład
ZESPOŁU LABORATORIÓW WZORCUJĄCYCH
WAGI, ODWAŻNIKI, WZORCE MASY

Ełk
Ełk
Ełk
Copyright © 2005- Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone