Obwodowy Urząd Miar Ełk

Ełk
EŁCKIE FIRMY PREZENTUJE:

Laboratorium Wzorcujące w Ełku

Laboratorium Wzorcujące Obwodowego Urzędu Miar w Ełku
19-300 Ełk, ul. Gustawa Gizewiusza 12
telefon/fax. 087 610 27 10, telefon 087 610 43 26
wchodzi w skład
ZESPOŁU LABORATORIÓW WZORCUJĄCYCH
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR W GDAŃSKU
ul. Polanki 124C, 80-308 Gdańsk
akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji
CERTYFIKAT AKREDYTACJI Nr AP 086
WAGI, ODWAŻNIKI, WZORCE MASY

Ełk
Ełk
Ełk
Copyright © 2005- Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone