Biuro rachunkowe Ełk

Ełk
EŁCKIE FIRMY PREZENTUJE:

Biuro rachunkowe w Ełku

Biuro Usług Rachunkowych i Doradztwa Ekonomicznego Dorota Nitkowska Ełk, ul. Wojska Polskiego 3/3
Prowadzenie ksiąg rachunkowych osób fizycznych i prawnych
Księgi przychodów i rozchodów, Ryczałt ewidencjonowany, Księgi handlowe
Pełna obsługa kadrowo-płacowa wraz z prowadzeniem akt osobowych pracowników.
Rozliczenia z ZUS i US.
Pomoc w wypełnianiu wniosków przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej.
Przygotowywanie oraz dostarczanie do właściwych urzędów obowiązkowych deklaracji i sprawozdań.
Kompleksowa obsługa w zakresie ubiegania się o dofinansowanie z PFRON.
Sporządzanie sprawozdawczości finansowej.
Dokonywanie rozliczeń dotacji unijnych.
Sporządzanie biznesplanów.
Działalność szkoleniowa z zakresu ABC biznesu, księgowości komputerowej, ECDL.

Ełk
Ełk
Ełk
Copyright © 2005- Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone