Historia miasta Ełk

Ełk
Piątek, 10 kwietnia 2020 roku,
miasto Ełk infoSerwis Ełk Ełk
miasto Ełk
Ełk
INFORMATORY
Usługi ubezpieczeniowe
Ełk
OGŁOSZENIA

Historia Ełku

Mazury, Powiat Ełcki, miasto Ełk
Historia miasta Ełk sięga lat 1396-1400, kiedy to na ziemiach plemienia Jaćwingów, na wyspie jeziora Ełk, w miejscu istniejącej jaćwieskiej strażnicy, Krzyżacy wybudowali mały, drewniany zamek.

Miał on położenie strategiczne, dawał także dobre zabezpieczenie okolicznej ludności. Zamek ten stał na straży granicy, z niego również rozpoczynano wyprawy wojenne, głównie przeciwko Litwinom.

W kilka lat po bitwie pod Grunwaldem zamek został zburzony przez wojska polskie pod wodzą Władysława Jagiełły. W roku 1497 zamek został ponownie odbudowany, tym razem jako murowany. Wybudowano również most zwodzony łączący go z przylegającą osadą. Legenda mówi, ze podczas budowy zaprojektowano również przejście podziemne łączące go z dzisiejszym miastem. Jest to bardzo prawdopodobne, gdyż Krzyżacy często stosowali tego rodzaju rozwiązania.

Wokół zamku zaczęli osiedlać się koloniści, głównie z Mazowsza.
W roku 1425 wielki mistrz krzyżacki Paul von Russdorf założył wieś na południe od zamku i nadał jej prawa chełmińskie. Pierwszym sołtysem wsi został Bartosz Bratomil - osadnik z Mazowsza. Niektóre żródła podają, że w 1435 r. ten sam mistrz krzyżacki nadał dla Ełku prawa miejskie, zwiększył obszar przynależnych ziem oraz nadał prawo do jarmarku raz w roku. Sprawa nadania praw miejskich nie jest zupełnie jasna. Z powodu rozbieżności przekazów za datę nadania przyjmuje się rok 1425, czyli datę założenia wsi.

Miasto znacznie ucierpiało podczas wojny trzynastoletniej, miedzy innymi ponownie został zburzony zamek.
Pierwsza parafia powstała w 1469 r. W roku 1470 zbudowany został kościół parafialny pod wezwaniem św. Katarzyny (znajdujący się obecnie przy ulicy Wojska Polskiego). Zamek odbudowano w 1497 r. i został on siedzibą starosty.
W roku 1499 Ełk liczył około 600 mieszkańców, posiadał miedzy innymi kościół oraz szkołę.

W 1536 r. do Ełku przybył Jan z Sącza (później znany pod nazwiskiem Małecki, jak również Jan Sandecki-Małecki), drukarz i pisarz z Krakowa. Wraz synem, Hieronimem zorganizował tu drukarnię, działającą w latach 1551-1558, oraz gimnazjum. Syn był także nauczycielem oraz redaktorem pism o charakterze religijnym w języku polskim.
W latach 1547-1551 odbudowany został kościół parafialny. W tym samym czasie powstał również szpital.
W 1569r. książe Albrecht Hohenzollern nadał miastu przywilej organizowania cotygodniowych targów.
Miasto było wielokrotnie nękane przez zarazy. Wybuchały one w latach: 1559, 1563, 1572 oraz 1653.

Podczas potopu szwedzkiego, w 1655 roku miasto zajęli Szwedzi. W 1656r. Tatarzy pod dowództwem hetmana Gosiewskiego, po bitwie pod Prostkami, spalili miasto, wymordowali wielu mieszkańców, pozostałych wzięli w jasyr.
W 1657 roku miasto przeszło pod władanie Brandenburgii, następnie Królestwa Prus.
Podniesienie się Ełku z ruiny utrudnił wielki pożar w 1688 r. Ogień strawił kościół, ratusz oraz 80 domów.

Wiek XVIII to dynamiczny rozwój miasta: w roku 1720 w mieście założono szkołę miejską, w 1764 pierwsza aptekę, w 1788 stacjonował tu garnizon. W roku 1732 Ełk liczył 1053 mieszkańców. W 1794 roku przez miasto przemaszerowali powstańcy kościuszkowcy w drodze na Prusy.

W 1800 r. powstało polskie seminarium nauczycielskie, zorganizowane i kierowane przez arcyprezbitra ełckiego - Tymoteusza Gizewiusza.
Druga połowa wieku XIX przyniosła rozwój miasta dzięki otwarciu linii kolejowej do: Królewca (8 XII 1868 r.), Gołdapi (1879) oraz Pisza (1885). Zbudowano wodociągi, kanalizacje oraz podłączono elektryczność. Ełk stał się również ważnym ośrodkiem ruchów polskich.

W 1888 roku zamek został przebudowany. Służył jako więzienie, które zlikwidowano w roku 1976. W 1958 roku podczas remontu części zamku, pod murem zamkowym odkryto zasypany tunel. Potwierdza to prawdziwość legendy o przejściu podziemnym łączącym zamek z miastem.

Podczas I Wojny Światowej Ełk znajdował się na linii frontu, przez co znacznie ucierpiał. Na skutek bombardowań miasto straciło całe śródmieście, odbudowane w czasie rozwoju gospodarczego, w okresie międzywojennym.

W czasie II Wojny Światowej zniszczeniu uległa około 1/4 miasta.

Copyright © 2005- Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego