Powiat Ełcki Turystyka Ełk okolice

Ełk
Środa, 4 października 2023 roku,
Szkoły Celne w Ełku
miasto Ełk infoSerwis Ełk Ełk
miasto Ełk
Usługi ubezpieczeniowe
Ełk
INFORMATORY
Ełk
OGŁOSZENIA

Pojezierze Ełckie

Pojezierze Ełckie to rozległe malowniczo kompleksy leśne, jeziora, pagórki i doliny morenowe oraz tereny równinne. Na obszarze tym w szczególny sposób zespoliły się wody z morenowymi wzniesieniami oraz lasami, wyżynny, przepiękny pagórkowaty teren - z wydłużonymi, ostro rysującymi się wzgórzami i pagórkami poprzecinanymi dolinami rzek i jezior oraz licznymi dużymi kompleksami leśnymi i małymi zagajnikami, mokradłami i bagnami. Tworzy to krajobraz niepowtarzalny. Większość wód jest jeszcze czysta i nie zdegradowana biologicznie. Bogaty drzewostan okolicznych lasów tworzy specyficzny mikroklimat, wpływający korzystnie na samopoczucie człowieka oraz szybką regeneracje jego sił. W pobliskich lasach można spotkać sarny, jelenie, dziki, zające, a także bobry, wilki i łosie. Natomiast jeziora są bogate w różnorodne gatunki ryb. Znaczna część pojezierza podlega ochronie. Bogactwo fauny i flory sprawia, że tereny te są rajem dla wędkarzy, grzybiarzy, przyrodników oraz wszystkich innych preferujących aktywny wypoczynek i bliskość natury.

Swoje usługi polecają liczne hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, gospodarstwa agroturystyczne, campingi, pola namiotowe ...  każdy odnajdzie preferowaną formę wypoczynku.

Walory krajobrazowe i przyrodnicze okolic Ełku są wystarczającymi atrakcjami, które mogą skłonić turystów do przyjazdu. Jednakże istotnym uzupełnieniem jej walorów turystycznych są zabytki, jak na przykład: kościół w Stradunach, zbudowany w 1736 r., w którym znajdują się renesansowe płyty nagrobne z XVI i VII w. oraz barokowy prospekt organowy. W Stradunach można tez obejrzeć zespół budynków dawnego folwarku z przełomu XVIII/XIX w. oraz budynek dawnej szkoły podstawowej z XIX w. We wsi Oracze można zobaczyć mazurskie domy drewniane, w Bajtkowie kościół z 1895r., w Pisanicy kościół z 1894r., młyn wodno-elektryczny w Nowej Wsi Ełckiej z 1925r., czy funkcjonujący w Sypitkach XIX-wieczny młyn. W miejscowościach Lega, Golubie i Giże zachowały się XIX wieczne zespoły dworsko - parkowe. Godne uwagi sa także kościoły: w Starych Juchach z XVI w. (główny ołtarz, tryptyk gotycki z 1591 r., którego skrzydła przedstawiają sceny z życia Chrystusa, ośmioboczna ambona pochodzi z 1574 r., organy z 1772 r., stojący gdański zegar, dzwon z 1647 r.), a także w Grabniku z XVI w., przebudowany w latach 1730-1739 i 1865 r. (z pierwotnej budowli pozostały pochodzące z 1565 r. fundamenty i podpiwniczenie wieży); Ponadto w tych okolicach (gm. Stare Juchy) znaleźć można wiele starych dworów z zabudową folwarczną. Wiele ciekawych zabytków spotkamy także na szlakach turystycznych regionu.

Do XIII wieku okolice dzisiejszej gminy Ełk zamieszkiwali Jaćwingowie, znani także jako Sudowie. Zachodnią jej część zajmowała włość o nazwie Kyemenów, we wschodniej części graniczyli ze sobą Kresmeńcy (włość Cresmen) i Świętajny (Sentane). Napływ potęgi krzyżackiej zniszczył bezpowrotnie tę kulturę, dziś pozostały po niej ślady grodzisk, m. in. w Bajtkowie, Ledze, Malinówce, Płocicznie, Szeligach, Szybie, Talusach, Woszczelach i Zdedach.

Master Ełk
Koparko-ładowarka Ełk
Pokoje do wynajęcia Ełk
Kebab Ełk
Pizza Ełk
Ełk
WIZYTÓWKI FIRM
Informator turystyczny miasto Ełk i Powiat Ełcki - infoserwiselk.pl | Turystyka
Copyright © 2005- Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego