Powiat Ełcki Turystyka Ełk okolice

Ełk
Piątek, 10 kwietnia 2020 roku,
miasto Ełk infoSerwis Ełk Ełk
miasto Ełk
Usługi ubezpieczeniowe
Ełk
INFORMATORY
Ełk
OGŁOSZENIA

Pojezierze Ełckie

Pojezierze Ełckie to rozległe malowniczo kompleksy leśne, jeziora, pagórki i doliny morenowe oraz tereny równinne. Na obszarze tym w szczególny sposób zespoliły się wody z morenowymi wzniesieniami oraz lasami, wyżynny, przepiękny pagórkowaty teren - z wydłużonymi, ostro rysującymi się wzgórzami i pagórkami poprzecinanymi dolinami rzek i jezior oraz licznymi dużymi kompleksami leśnymi i małymi zagajnikami, mokradłami i bagnami. Tworzy to krajobraz niepowtarzalny. Większość wód jest jeszcze czysta i nie zdegradowana biologicznie. Bogaty drzewostan okolicznych lasów tworzy specyficzny mikroklimat, wpływający korzystnie na samopoczucie człowieka oraz szybką regeneracje jego sił. W pobliskich lasach można spotkać sarny, jelenie, dziki, zające, a także bobry, wilki i łosie. Natomiast jeziora są bogate w różnorodne gatunki ryb. Znaczna część pojezierza podlega ochronie. Bogactwo fauny i flory sprawia, że tereny te są rajem dla wędkarzy, grzybiarzy, przyrodników oraz wszystkich innych preferujących aktywny wypoczynek i bliskość natury.

Swoje usługi polecają liczne hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, gospodarstwa agroturystyczne, campingi, pola namiotowe ...  każdy odnajdzie preferowaną formę wypoczynku.

Walory krajobrazowe i przyrodnicze okolic Ełku są wystarczającymi atrakcjami, które mogą skłonić turystów do przyjazdu. Jednakże istotnym uzupełnieniem jej walorów turystycznych są zabytki, jak na przykład: kościół w Stradunach, zbudowany w 1736 r., w którym znajdują się renesansowe płyty nagrobne z XVI i VII w. oraz barokowy prospekt organowy. W Stradunach można tez obejrzeć zespół budynków dawnego folwarku z przełomu XVIII/XIX w. oraz budynek dawnej szkoły podstawowej z XIX w. We wsi Oracze można zobaczyć mazurskie domy drewniane, w Bajtkowie kościół z 1895r., w Pisanicy kościół z 1894r., młyn wodno-elektryczny w Nowej Wsi Ełckiej z 1925r., czy funkcjonujący w Sypitkach XIX-wieczny młyn. W miejscowościach Lega, Golubie i Giże zachowały się XIX wieczne zespoły dworsko - parkowe. Godne uwagi sa także kościoły: w Starych Juchach z XVI w. (główny ołtarz, tryptyk gotycki z 1591 r., którego skrzydła przedstawiają sceny z życia Chrystusa, ośmioboczna ambona pochodzi z 1574 r., organy z 1772 r., stojący gdański zegar, dzwon z 1647 r.), a także w Grabniku z XVI w., przebudowany w latach 1730-1739 i 1865 r. (z pierwotnej budowli pozostały pochodzące z 1565 r. fundamenty i podpiwniczenie wieży); Ponadto w tych okolicach (gm. Stare Juchy) znaleźć można wiele starych dworów z zabudową folwarczną. Wiele ciekawych zabytków spotkamy także na szlakach turystycznych regionu.

Do XIII wieku okolice dzisiejszej gminy Ełk zamieszkiwali Jaćwingowie, znani także jako Sudowie. Zachodnią jej część zajmowała włość o nazwie Kyemenów, we wschodniej części graniczyli ze sobą Kresmeńcy (włość Cresmen) i Świętajny (Sentane). Napływ potęgi krzyżackiej zniszczył bezpowrotnie tę kulturę, dziś pozostały po niej ślady grodzisk, m. in. w Bajtkowie, Ledze, Malinówce, Płocicznie, Szeligach, Szybie, Talusach, Woszczelach i Zdedach.

Master Ełk
Koparko-ładowarka Ełk
Pokoje do wynajęcia Ełk
Kebab Ełk
Pizza Ełk
Ełk
WIZYTÓWKI FIRM
Informator turystyczny miasto Ełk i Powiat Ełcki - infoserwiselk.pl | Turystyka
Copyright © 2005- Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego