Ełk

Wiadomości Ełk

Czwartek, 28 września 2023 roku, imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława
Szkoły Celne w Ełku

Prezydent miasta przedstawił najważniejsze inwestycje i przedsięwzięcia modernizacyjne realizowane w roku 2009 przez samorząd Miasta Ełku.26 stycznia w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z dziennikarzami, w czasie którego prezydent Tomasz Andrukiewicz przedstawił planowane na ten rok inwestycje i przedsięwzięcia modernizacyjne.
W 2009 roku przewidziano do realizacji:


Modernizacje i budowy ulic, chodników, parkingów i oświetlenia


• Modernizacja ulicy Ogrodowej i Sportowej na os. Zatorze (do 30 listopada 2009 r.).

• Modernizacja łącznika - przejścia i schodów na os. Północ II przy ul. Wileńskiej (do 31 maja 2009 r.).

• Budowa chodnika z oświetleniem przy drodze dojazdowej do szpital miejskiego ul. Baranki na os. Jeziorna prowadzącej do szpitala miejskiego (do 30 maja 2009 r.).

• Budowa ponad 2,5 km dróg, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, ściekowej, wodociągu, infrastruktury telekomunikacyjnej w obszarze Techno-Park przy ul. Przemysłowej i Podmiejskiej (oddanie do użytku listopad 2009 r. - inwestycja współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej) - podpisanie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w styczniu lub lutym o przyjęciu środków z UE warunkuje rozpoczęcie prac.

• Budowa ul. św. Ojca Pio, parkingów i oświetlenia na os. Jeziorna (do października 2009 r.).

• Modernizacja ul. Wrzosowej i Konwaliowej na os. Pod Lasem (rozpoczęcie czerwiec 2009 r. - zakończenie 2010 r.).

• Modernizacja ul. Wańkowicza i Nałkowskiej na os. Kochanowskiego (do września 2009 r.).

• Budowa ul. Bpa Samsela na os. Jeziorna (do października 2009 r.).

• Modernizacja ul. Bahrkego na os. Konieczki (rozpoczęcie wrzesień 2009 r.).

• Budowa ul. Tuwima na os. Kajki II (do końca września 2009 r.).

• Modernizacja ul. Pięknej na odcinku od ul. Koszykowej do zjazdu na plażę miejską (do listopada 2009 r.).

• Modernizacja chodników i parkingów w centrum miasta m.in. przy ul. Gdańskiej 15 A (do 30 czerwca 2009 r.), Słowackiego (październik 2009 r.).

• Budowa parkingów za Urzędem Miasta (do 15 czerwca 2009 r.).

• Zakończenie prac nad dokumentacją techniczną, pozwoleniami na zakończenie budowy III i IV etapu obwodnicy miasta (do czerwca 2009 r.)


Parki, skwery, ścieżki rowerowe


• Modernizacja i rewitalizacja Parku Solidarności w centrum miasta (oddanie do użytku 15 sierpnia 2009 r.)

• Budowa skweru przy ul. Jana Pawła II na os. Jeziorna (alejki, ławki, latarnie, kosze, drzewa, krzewy, trawniki, fontanna, plac zabaw dla dzieci; oddanie do użytku 1 czerwca 2009 r.).

• Modernizacja Placu Jana Pawła II (budowa podwyższenia z przeznaczeniem na scenę i ołtarz; budowa fontanny, montaż piaskowej lub marmurowej tablicy upamiętniającej wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II w Ełku w 10 rocznicę tego wydarzenia; oddanie do użytku 8 czerwca 2009 r.).

• Budowa Ścieżki rowerowej od ul. Zamkowej do zielonego mostku przy PTTK oraz modernizacja starej promenady na odcinku od ul. Zamkowej do zielonego mostku przy PTTK( nowa kostka starobrukowa, stylowe latarnie, ławki i kosze; oddanie do użytku 1 czerwca 2009 r.).

• Budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszego na os. Jeziorna - I etap pomiędzy ul. Wielkanocną i Matki Teresy z Kalkuty (oddanie do użytku 24 czerwca 2009 r.).


Renowacja zabytkowych kamienic i zaniedbanych budynków, mostów, iluminacje


• Renowacja części mostu na jeziozre Ełckim i jego podświetlenie (odnowienie zabytkowych latarni wjazdowych, montaż nowych stylowych latarenek, iluminacja mostu dwoma odcieniami światła; oddanie do użytku 30 czerwca 2009 r.).

• Iluminacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 (do 15 sierpnia 2009 r.).

• Renowacja kamienicy przy ul. Piłsudskiego 2 i ozdobienie jej iluminacją świetlną (do 15 sierpnia 2009 r.).

• Renowacja elewacji XIX/XX w. budynków mieszkalnych w centrum Ełku przy ul.: Wawelskiej 2, Mickiewicza 28, Armii Krajowej (kwiecień - sierpień 2009 r.).

• Renowacja budynków komunalnych na promenadzie przy ul. Pułaskiego 2 (do czerwca 2009 r.), Wojska Polskiego 69 A (październik 2009 r.) - finansowane z rezerwy budżetowej, będącej w dyspozycji prezydenta miasta.


Budownictwo i mieszkania socjalne


• Wybudowanie i oddanie do użytku pierwszego budynku socjalnego z 16 mieszkaniami przy ul. Sikorskiego (do 30 września 2009 r.)


Boiska ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną, boiska wielofunkcyjne, place zabaw, modernizacja stadionu, budowa amfiteatru


• Budowa boiska ze sztuczną trawą do gry w piłkę nożną wraz z ogrodzeniem i oświetleniem na os. Konieczki (współfinansowanie w 1/3 z funduszu prewencji PZU oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki; do 30 czerwca 2009 r.).

• Budowa boiska do gry w piłkę nożną ze sztuczną nawierzchnią oraz boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę siatkową, ręczną i koszykową wraz z oświetleniem i budynkiem szatni oraz sanitariatami na os. Kilińskiego (finansowane w 1 przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski; do 1 października 2009 r.).

• Budowa 3 kolejnych boisk do gry w streetball na ełckich podwórkach (finansowane z funduszu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; czerwiec 2009 r.)

• Budowa placów zabaw (m.in.: ul. Orzeszkowej/Mickiewicza, Piłsudskiego przed Urzędem Miasta, Wawelska, skwer przy promenadzie nad jez. Ełckim; współfinansowane z funduszu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; kwiecień - czerwiec 2009 r.).

• Modernizacja stadionu miejskiego (współfinansowanie w 1/3 z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej; rozpoczęcie kwiecień 2009 r.).


Dom Środowiskowy dla osób niepełnosprawnych i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta


• Oddanie do użytku Środowiskowego Domu Samopomocy dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie w zmodernizowanym budynku pokoszarowym (28 lutego 2009 r.).

• Przebudowa schodów i montaż windy w głównym budynku Urzędu Miasta, zapewniającej dostęp do ratusza dla osób niepełnosprawnych, starszych i rodziców z wózkami (do 30 września 2009 r.).


Ochrona środowiska, gospodarka wodno-ściekowa i odpadowa


• Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Siedliskach - inwestycja współfinansowana z Funduszu Spójności Unii Europejskiej; wartość projektu 20 mln Euro; początek realizacji 2009 r.

• Rewitalizacja sieci wodno-kanalizacyjnej aglomeracji miasta Ełku - inwestycja współfinansowana z Funduszu Spójności Unii Europejskiej; wartość projektu 20 mln Euro; początek realizacji 2009 r.Projekty, które będą realizowane po uzyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej

- rozpoczęcie uzależnione jest pozyskaniem funduszy zewnętrznych z Unii Europejskiej

• Renowacja kamienic ul.: Małeckich 3, Armii Krajowej 25.

• Budowa amfiteatru przy Ełckim Centrum Kultury (2009-2011)

• Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji miasta Ełku (2009-2011)

• e-Ełk - usługi i aplikacje dla mieszkańców aglomeracji Miasta Ełku (2009-2011)

• Modernizacja Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby turystyki (2009-2010)

• Zagospodarowania turystyczne i budowa parku za Centrum Edukacji Ekologicznej

• Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ełku dla rozwoju turystyki (2009-2011)

• Przebudowa ulic i dróg w dzielnicy przemysłowej LENPOL (2009-2011)

• Modernizacja ul. Bema (2009-2011)

• Modernizacja ul. Mickiewicza - II etap (2009-2011)

Master Ełk
Koparko-ładowarka Ełk
Ełk
informatory
Pokoje do wynajęcia Ełk
Kebab Ełk
Pizza Ełk
Miasto Ełk
poznaj Ełk
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego