Ełk

Wiadomości Ełk

Piątek, 22 września 2023 roku, imieniny: Maury, Milany, Tomasza
Szkoły Celne w Ełku

Miasto otrzyma prawie 470 tys. zł dofinansowania na zastosowanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku.W październiku 2008 r. Urząd Miasta złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o dofinansowanie projektu pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby ogrzewania budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku”. Projekt został wysoko oceniony przez komisję oceniającą, dlatego Zarząd Województwa podjął decyzję o udzieleniu dofinansowania.

Całkowita wartość projektu to 939 933 zł. Wielkość dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury” wyniesie 50%, czyli 469 966,66 zł.

Zasadniczym celem projektu jest wzrost produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych w obiektach użyteczności publicznej Miasta Ełku poprzez wykorzystanie energii słonecznej przy ogrzewaniu budynku CEE w Ełku oraz przy zasilaniu w energię elektryczną. W wyniku realizacji projektu budynek będzie samowystarczalny energetycznie.

Inwestycja spowoduje również podniesienie świadomości społecznej poprzez edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie racjonalnego wykorzystania energii, popularyzację odnawialnych źródeł energii oraz promocję dobrych doświadczeń i innowacyjnych rozwiązań z tego zakresu.

Zakres inwestycji obejmuje zastąpienie elektrycznego ogrzewania budynku CEE w Ełku układem solarnym składającym się z 20 próżniowych kolektorów słonecznych. Ogrzewanie solarne będzie wspomagane wysokosprawnym układem dwóch pomp ciepła o łącznej mocy grzewczej 31 kW i mocy chłodniczej 28 kW. Układ ogrzewania solarnego może być w przyszłości rozbudowany do 60 kolektorów, co da pełne zapewnienie mocy grzewczej budynku.

Energia elektryczna niezbędna do zasilania obiektu CEE i urządzeń technologicznych będzie produkowana ze źródeł odnawialnych (energia słońca i wiatru). Zastosowana zostanie instalacja siłowni słonecznej składającej się z 16 paneli ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy 3,2 kW. Energia elektryczna wytwarzana w siłowni solarnej będzie przetwarzana i gromadzona w zespole 24 akumulatorów o łącznej pojemności 4 800 Ah. Siłownia solarna będzie dodatkowo wspomagana siłownią wiatrową o mocy 10 kW (wysokość 18 m i średnica wirnika 7 m).

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to listopad 2009 r.

UM Ełk
Master Ełk
Koparko-ładowarka Ełk
Ełk
informatory
Pokoje do wynajęcia Ełk
Kebab Ełk
Pizza Ełk
Miasto Ełk
poznaj Ełk
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego