Ełk

Wiadomości Ełk

Piątek, 22 września 2023 roku, imieniny: Maury, Milany, Tomasza
Szkoły Celne w Ełku

Nagroda za wybitny wkład w rozwój miasta Ełku. Ideą nagrody jest wyróżnienie osób, które w sposób szczególny swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem służą miastu i jego mieszkańcom oraz przyczyniają się do promowania Ełku.Wnioski o przyznanie Nagrody Białej Lilii można składać do końca marca w Sekretariacie Urzędu Miasta Ełku.

Nagrody są przyznawane osobom fizycznym, prawnym i innym podmiotom za szczególne osiągnięcia w poprzednim roku kalendarzowym lub za całokształt działalności w jednej z ośmiu kategorii: Mecenas Sportu, Sportowiec Roku, Nagroda Artystyczna, Mecenas Kultury, Ambasador Ełku, Przedsiębiorca Roku, Postawa Godna Naśladowania, Nagroda Specjalna.

Nagroda przyznawana jest na wniosek:

a) Prezydenta Miasta Ełku,

b) Przewodniczącego Rady Miasta Ełku lub grupy 5 Radnych,

c) Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Ełku lub grupy 5 radnych Młodzieżowej Rady Miasta Ełku,

d) innych organów administracji rządowej i samorządowej,

e) organizacji pozarządowych, społecznych, gospodarczych, zawodowych, związkowych,

f) mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich,

g) grupy 25 pełnoletnich osób fizycznych, stale zamieszkałych na terenie miasta Ełku.

Wnioski o przyznanie nagrody składać należy w formie drukowanej w Sekretariacie Urzędu Miasta Ełku do 31 marca 2009 r.

Więcej informacji o wymogach i szczegółach dotyczących przyznawania nagród oraz wzór wniosku uzyskać można w Wydziale Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Ełku tel. (87) 73 26 282.

Master Ełk
Koparko-ładowarka Ełk
Ełk
informatory
Pokoje do wynajęcia Ełk
Kebab Ełk
Pizza Ełk
Miasto Ełk
poznaj Ełk
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego