Ełk

Wiadomości Ełk

Środa, 4 października 2023 roku, imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii
Szkoły Celne w Ełku
Zarząd Powiatu w Ełku podpisał umowę na dofinansowanie ważnego projektu drogowego na kwotę 10 milionów złotych, w ramach którego przebudowane zostaną drogi powiatowe o łącznej długości ponad 10 kilometrów.

Wśród remontowanych odcinków znajdzie się słynna droga Rożyńsk – Bartosze. To chyba najgorsza droga w Powiecie Ełckim. Zarząd Powiatu obecnej kadencji wielokrotnie spotykał się z mieszkańcami wsi Rożyńsk, Guzki, Mołdzie, Judziki i Bartosze, wsłuchując się w słuszne utyskiwania na katastrofalny stan drogi. Za kilka miesięcy mieszkańcy tych wsi zaczną jeździć po naprawdę bardzo dobrej drodze.

Przeprowadzony zostanie również remont półkilometrowej ulicy Jeziornej w Starych Juchach, która ma status drogi powiatowej, naprawiona zostanie także półtorakilometrowa droga Stare Juchy – Liski.

Pieniędzy wystarczy również na gruntowny remont jedynej w naszym powiecie drogi spełniającej kryteria drogi powiatowej. Łączy ona Ełk – siedzibę powiatu i Stare Juchy – siedzibę gminy. Jeszcze jest czas, można samemu przekonać się dlaczego na odcinku trzech kilometrów obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km/h.

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 (Oś priorytetowa 5 - Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny). Są to pierwsze środki z tego programu na realizację inwestycji drogowych w Powiecie Ełckim.

Projekt o wartości 10 milionów złotych finansowany będzie ze środków RPO WiM w wysokości 7 milionów zł (68,73%) i środków własnych Powiatu Ełckiego w wysokości 3 milionów zł (31,27%).

W 2009 roku roboty inwestycyjne zostaną zrealizowane w miejscowościach: Bartosze, Judziki, Mołdzie, Guzki i na odcinku pomiędzy miejscowościami Bałamutowo - Królowa Wola, natomiast w 2010 roku na ul. Jeziornej w Starych Juchach, na odcinku Stare Juchy - Liski i w ciągu drogi Różyńsk - Bartosze (odcinki łączące miejscowości). W ramach robót wykonane zostaną nowe nawierzchnie bitumiczne i chodniki w terenach zabudowanych. Prace w ramach projektu koordynowane i nadzorowane będą przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku.

Powiat Ełk
Master Ełk
Koparko-ładowarka Ełk
Ełk
informatory
Pokoje do wynajęcia Ełk
Kebab Ełk
Pizza Ełk
Miasto Ełk
poznaj Ełk
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego