Ełk

Wiadomości Ełk

Piątek, 22 września 2023 roku, imieniny: Maury, Milany, Tomasza
Szkoły Celne w Ełku

Miasto pozyskało prawie 6 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę I etapu Parku Naukowo - Technologicznego w Ełku.Park naukowo-technologiczny to miejsce, gdzie powstaną nowe firmy, które zajmą się produkcją i świadczeniem usług w oparciu o nowe technologie. Będą tu ze sobą współpracowali przedsiębiorcy, naukowcy oraz studenci kierunków technicznych. Wejściem do ełckiego parku i stworzeniem nowych miejsc pracy zainteresowane są już dwie znane ogólnopolskie firmy z branży teleinformatycznej oraz jedna zagraniczna zajmująca się wykorzystaniem technologii laserowych.

Miejska Strefa Rozwoju "Techo-Park" będzie zlokalizowana we wschodniej części miasta, pomiędzy ulicami Podmiejską i Przemysłową oraz za Zakładem Transportu Mięsnego, gdzie w pobliżu przecinają się dwie drogi krajowe nr 16 (kierunek Augustów - Olsztyn) i 65 (ul. Przemysłowa), a od północy zlokalizowane są obiekty wraz infrastrukturą istniejącej Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Tereny przeznaczone pod inwestycję obejmują obszar około 30 ha. Dzisiaj są to niezagospodarowane grunty i nieużytki.

W ubiegłym tygodniu Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz i Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dariusz Szewczyk podpisali umowę, na mocy Ełk otrzyma prawie 6 mln zł dofinansowania budowy I etapu.

Projekt budowy Techno-Parku w Ełku jest podzielony na dwa etapy.

Etap I, na który udało się obecnie pozyskać pieniądze z Unii Europejskiej, polega na kompleksowym przygotowaniu terenów pod inwestycje wraz z budową dróg wewnętrznych i połączeniem ich z istniejącym układem komunikacyjnym oraz doprowadzeniem mediów. Całkowita szacunkowa wartość inwestycji, która zakłada pełne uzbrojenie terenu w sieci: wodociągową, ściekową, deszczową, elektryczną wraz z oświetleniem, wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami wynosi ponad 11,5 mln zł. Dzięki temu przedsięwzięciu zmodernizowana zostanie część drogi (w obrębie granic miasta) prowadzącej w kierunku Szelig. Ta część inwestycji zakończy się do 30 listopada 2009 roku.

Etap II polega na budowie kompleksu budynków z funkcjami do obsługi użytkowników Techno-Parku. W budynkach ulokowane zostaną małe i średnie firmy branży technologicznej: usługowe i produkcyjne. Powstanie również Centrum Logistyczno-Usługowe, Centrum Badawczo-Rozwojowo-Edukacyjne z Laboratorium, a także Inkubator Przedsiębiorczości oraz Inkubator Technologii, gdzie firmy w pierwszych latach funkcjonowania będą miały obniżony czynsz za wynajem lokali, natomiast w miarę rozwoju tych firm czynsz będzie wzrastał. Koszt II etapu - 3 mln euro. Na ten cel miasto zamierza pozyskać fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Dzięki dobremu projektowi został on wpisany na tak zwaną listę projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.

W listopadzie ubiegłego roku teren inwestycyjny Techno-Parku w Ełku otrzymał tytuł Laureata III edycji ogólnopolskiego konkursu "Grunt na medal" 2008, przeprowadzonego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych we współpracy z marszałkami województw.

Master Ełk
Koparko-ładowarka Ełk
Ełk
informatory
Pokoje do wynajęcia Ełk
Kebab Ełk
Pizza Ełk
Miasto Ełk
poznaj Ełk
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego