Ełk

Wiadomości Ełk

Wtorek, 23 lipca 2019 roku, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Pięć kamienic i budynków ma szanse stać się wizytówką Ełku. Trwają prace renowacyjne, remontowe i budowlane na tych obiektach.Blask przywrócony zostanie kamienicom przy ulicy Piłsudskiego 2, Wawelskiej 2 oraz Mickiewicza 28. Budynki te oddane zostały do użytku na początku XX w. Już latem mieszkańców i turystów nie będzie zaskakiwał szarobury kolor ich elewacji, odpadające tynki i smutne twarze eklektycznych postaci na zdobieniach budowli.

Swój wygląd zmieni również szpecący blok komunalny przy ul. Pułaskiego 2 na promenadzie w pobliżu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jego odpadająca elewacja i socrealistyczna architektura nie wpisuje się w pierzeję ul. Pułaskiego, która zabudowywana jest kamieniczkami nawiązującymi do zabudowy z początku XX w.

W bieżącym roku oddany zostanie do użytku pierwszy budynek socjalny dla 16 rodzin przy ul. Sikorskiego (za Prefabetem). Jego architektura nawiązuje również do zabudowy kamienicznej z początku XX w.


Zabytkowa kamienica przy ul. Piłsudskiego 2 z małą fontanną

W okresie powojennym w budynku kamienicy mieścił się komitet miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i komenda hufca Związku Harcerstwa Polskiego, a następnie Szkoła Muzyczna I stopnia. Od ubiegłego roku, po remoncie wnętrz, znajduje się w nim Straż Miejska, biuro Pełnomocnika Prezydenta Ełku ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Eko-Mazury".

Renowacja zabytkowej kamienicy polega na zbiciu wszystkich tynków i odtworzenie ich sztukaterii, gzymsów i zdobień. Na frontonie budynku pojawi się obecny herb miasta, a na ścianie bocznej rycina Krzysztofa Hartknocha z XVII w. przedstawiająca Ełk oraz trzy historyczne herby miasta. Budynek, a w szczególności jego najcenniejsze walory architektoniczne, zostanie ozdobiony iluminacją świetlną. Rozebrany zostanie obecny mur, dzięki czemu przed budynkiem powstanie funkcjonalny plac z fontanną, stylowymi ławkami i latarniami. Renowacja kamienicy pochłonie 782 tys. zł i zakończona zostanie do 10 sierpnia tego roku. Projekt modernizacji elewacji zatwierdzony został przez konserwatora zabytków, ponieważ budynek wpisany jest do rejestru zabytków.


Kamienica mieszkalna z pruskiej cegły przy ul. Mickiewicza 28

Przy ulicy Mickiewicza 28 stoi jeden piękniejszych budynków mieszkalnych, które powstały na początku XX w. Elewacja ozdobiona pruską cegłą. W ramach zakontraktowanych prac ocieplone zostaną ściany od strony podwórka, które pokryte zostaną nową elewacją w kolorze żółtego pastelu. Elewacja frontonowa od strony ulicy Mickiewicza w części pokrytej cegłą zostanie oczyszczona. Uzupełnione zostaną ubytki i odnowione sztukaterie. Tynki, które nie są pokryte cegłą, uzyskają nowy pastelowy kolor żółty. Renowacja zostanie przeprowadzona do 15 lipca 2009 r. Jej koszt, to 60 tys. zł. Projekt remontu elewacji został zaakceptowany przez konserwatora zabytków.


Stuletnia kamienica przy ul. Wawelskiej 2

Nową świetność będzie przeżywał tegoroczny jubilat. 100-letnia kamienica przy ul. Wawelskiej 2 została oddana do użytku w 1909 roku o czym informuje wykuty napis na cokole budynku. Od strony podwórka elewacja została ocieplona i pokryta tynkiem o jasnożółtym pastelowym kolorze. W chwili obecnej trwają zabiegi renowacyjne na elewacji frontonowej, gdzie znajdują się eklektyczne zdobienia kwiatowe. Renowacja zakończy się do 20 czerwca. Jej koszt wynosi 90 tys. zł.


Nowe oblicze PRL-owskiej spuścizny - budynek komunalny przy ul. Pułaskiego 2

Ulica Pułaskiego to trakt wiodący wzdłuż promenady miasta od ul. Wojska Polskiego przy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych do wylotu w ulicę Zamkową. Od ponad 10 lat powstają tu kamienice, które swoją architekturą nawiązują do zabudowań z początku XX wieku. Wyłomem w tym miejscu są dwa budynki komunalne, które wybudowane zostały ponad 30 lat temu. Nowa elewacja i pokrycie dachowe nawiązywać będą do pruskiego muru (mur przetykany widocznymi krokwiami drewnianymi). Pojawi się nowy dach spadzisty pokryty dachówką ceramiczną, wymienione zostaną wszystkie okna, a część elewacji pokryta zostanie cegłą klinkierową. Koszt tej modernizacji wynosi 224 tys. zł. Pieniądze na jej realizację pochodzą z rezerwy budżetowej Prezydenta Miasta. Prace zakończą się do 20 lipca tego roku. Ciekawostką jest fakt, że projekt architektoniczny nowej elewacji musiał być uzgodniony z konserwatorem zabytków, ponieważ budynek ten znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.


Dwa budynki socjalne wielorodzinne przy ul. Sikorskiego

Przy ulicy Sikorskiego, za Prefabetem, powstają dwa budynki socjalne. Architektura ich nawiązuje do zabudowy kamienicznej, charakterystycznej dla centrum Ełku. Dachy pokryte zostały dachówką ceramiczną, a ocieplona styropianowa elewacja pomalowana została w odcieniach żółtego i brązowego pastelu. Pierwszy budynek dla 16. rodzin oddany zostanie do użytku 30 września tego roku. Jego koszt wynosi 2,3 mln zł. Drugi budynek zostanie oddany rok później i pochłonie taką samą kwotę. Łącznie na ten cel wydatkowanych będzie z budżetu miasta 4,6 mln zł.


Koszt renowacji i modernizacji wymienionych budynków w tym roku wyniesie około 1,2 mln zł, a wydatki na budowę budynku socjalnego 2,3 mln zł. Pieniądze na te przedsięwzięcia pochodzą z budżetu miasta, rezerwy prezydenta Ełku oraz odpisów remontowych, finansowanych z budżetu miasta, jak również z niewielkiej dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego.


Program ochrony zabytków miasta Ełku

Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz zapowiedział opracowanie programu ochrony zabytków miasta Ełku oraz projektu uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie finansowania i dofinansowywania modernizacji i remontów zabytkowych kamienic oraz budynków znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej. W Ełku znajduje się około 200 zabytków różnej wartości, znajdujących się w rejestrach konserwatora zabytków. Dlatego ważnym jest, by powstał plan ich ochrony i odnowy. Nie jest wykluczone, że miasto przeprowadzi również nowe badania archeologiczne na wyspie zamkowej. Jest to postulat Najwyższej Izby Kontroli, która uważa, że przed nowym zagospodarowaniem zamku i wyspy warto przeprowadzić badania archeologiczne.

UM Ełk
Copyright © 2005-2019 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego