Ełk

Wiadomości Ełk

Niedziela, 12 lipca 2020 roku, imieniny: Brunona, Jana, Wery
Szkoły Celne w Ełku

Mateusz Sigiel został laureatem XV Ogólnopolskiego Finału Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.
Foto: UM Ełk
Konkurs pozwala symbolicznie uhonorować wybitnych młodych ludzi, którzy są zaangażowani w pomoc drugiemu człowiekowi.

Finaliści Konkursu to młodzież, która swoją wrażliwością i ciężką pracą zwróciła uwagę organizatorów, a ich postawa pełna zaangażowania i bezinteresowności może stanowić wzór do naśladowania.

Mateusz jest uczniem II Liceum Ogólnokształcącego w Ełku. Pomimo młodego wieku wykazuje się niezwykłą aktywnością społeczną.

Opiekuje się dziećmi z ubogich rodzin, organizuje im czas, wykorzystuje swoje umiejętności zdobyte na warsztatach pantomimy, pomaga w lekcjach, sprawdza się jako wychowawca na półkoloniach, opiekuje się młodzieżą niepełnosprawną umysłowo, pomaga osobom starszym i niedołężnym, zbiera żywność dla ubogich, pozyskuje fundusze na realizację projektów związanych z działalnością młodzieży.

Przygotowuje wyjazdy na misje i angażuje się we wspieranie misji w kraju. Sam uczestniczył w krótkoterminowej misji na Ukrainie i współorganizował tam półkolonie dla dzieci i młodzieży różnych wyznań. Wybiera się na misje do Czarnogóry, Albanii. Ma pod osobistą opieka małego chłopca romskiego pochodzenia.

Uczestniczy aktywnie w życiu szkoły (organizując uroczystości szkolne, Dni Samorządności, Dni Patrona, zawody, konkursy, rekolekcje) i miasta. Utworzył Międzyszkolną Stołówkę w Ełku, zrealizował projekt “Wszystko jest muzyką”. Pomaga w przygotowaniu festiwalu teatralnego dla uczniów szkół i ośrodków specjalnych zajął się grupa niepełnosprawnych.

Jako animator kultury w pracy z dziećmi wykorzystuje umiejętność tworzenia rzeczy i postaci techniką Modular Origami 3D.

Służy także pomocą każdej organizacji, która potrzebuje rąk do pracy. Robi to, co lubi. Jest przedsiębiorczy, kreatywny, konsekwentny w działaniach, ambitny dobrze gospodaruje swoim czasem i umie pogodzić naukę z pracą wolontarystyczną i społeczną. Największą satysfakcję ma wtedy, kiedy widzi uśmiech na twarzach dzieci. Najważniejsi są dla niego rodzina i przyjaciele.

Serdecznie gratulujemy Mateuszowi, mając jednocześnie nadzieję, iż jego postawa będzie stanowić wzór do naśladowania dla innych młodych ludzi.

UM Ełk
Copyright © 2005-2020 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego