Ełk

Wiadomości Ełk

Sobota, 2 lipca 2022 roku, imieniny: Kariny, Serafiny, Urbana
Szkoły Celne w Ełku
Kompromitacja demokracji w Polsce i Rady Ministrów! Jak można lekceważyć opinię mieszkańców i wojewody - tak projekt rozporządzenia Rady Ministrów, który pojawił się na stronach MSWiA komentuje Antoni Polkowski, wójt gminy Ełk.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało projekt Rozporządzenia Rady Ministrów, który przewiduje wyłączenie z terenów gminy prawie 850 ha i włączenie ich w obręb miasta Ełk.

Miasto zabiega o poszerzenie swoich granic już dwa lata. W ubiegłym roku chciało poszerzyć granice o 2 tys. ha, ale na skutek protestu głodowego wójta i kilkunastu osób wniosek miasta został odrzucony przez MSWiA. W tym roku miasto Ełk ponownie złożyło wniosek o poszerzenie swoich granic, przy czym ograniczyło żądania do 850 ha.

Rząd pozytywnie odniósł się do rozszerzenia granic miasta. Obecnie trwają ostatnie konsultacje międzyresortowe, a projekt czeka na decyzję i podpis premiera Donalda Tuska.

Projekt w sprawie poszerzenia granic administracyjnych miasta Ełku w kwietniu negatywnie zaopiniował wojewoda warmińsko-mazurski, który powoływał się w swojej decyzji na sprzeciw społeczny i brak porozumienia pomiędzy samorządem gminnym, a miejskim w Ełku. Opinia wojewody nie jest dla MSWiA wiążąca.

Wójt gminy Ełk zapowiedział protest głodowy przeciwko poszerzeniu granic miasta kosztem terenów należących teraz do gminy. Podobny strajk przyniósł rezultat przed rokiem, MSWiA odrzuciło wniosek miasta Ełk o poszerzenie granic.

W poniedziałek o godz. 8. w siedzibie gminy na protest głodowy stawią się wszyscy sołtysi, a także wielu mieszkańców, którzy nie chcą się znaleźć w obrębie administracyjnym miasta Ełk. Ja też będę strajkował - zapowiedział wójt.

iS
Copyright © 2005-2022 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego