Ełk

Wiadomości Ełk

Piątek, 1 lipca 2022 roku, imieniny: Bogusza, Haliny, Mariana
Szkoły Celne w Ełku
Bezrobotni z terenu Powiatu Ełckiego mogą starać się o rządowe dopłaty do spłaty kredytów mieszkaniowych.

Wnioski do końca 2010 roku będzie przyjmował Powiatowy Urząd Pracy w Ełku, a o przyznaniu wsparcia i jego wysokości zdecyduje Starosta Ełcki. Po dwóch latach będzie mógł również odroczyć bądź w szczególnej sytuacji umorzyć spłatę zaciągniętych zobowiązań. We wniosku należy m.in. wyjaśnić swoją sytuację życiową i przyczyny braku możliwości spłaty kredytu.

O pomoc w spłacie kredytu mogą ubiegać się mieszkańcy Powiatu Ełckiego zobowiązani do spłaty kredytu mieszkaniowego, którzy po dniu 1 lipca 2008 roku utracili zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub skończyli prowadzenie działalności gospodarczej, podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, jako przedsiębiorca niezatrudniający pracowników oraz zarejestrowali się jako bezrobotni w PUP. Pomoc dotyczy również małżonków objętych wspólnością majątkową, jeżeli pracę utracił współmałżonekm, który nie jest kredytobiorcą.

Wsparcie skierowane jest do osób zamieszkujących lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, na który został udzielony kredyt mieszkaniowy, a spłatę zabezpieczono hipoteką ustanowioną na przedmiocie kredytowania. Zgodnie z procedurami, jeżeli do Banku Gospodarstwa Krajowego trafi decyzja starosty o przyznaniu bezrobotnemu pomocy w spłacie kredytu, pieniądze na jego konto w banku, w którym ten kredyt zaciągnął zostaną przekazane w ciągu 3 dni. Pomoc przyznawana jest do kwoty równej racie kapitałowej kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami bieżącymi, nieprzekraczającej jednak 1200 złotych miesięcznie, przez 12 miesięcy. Pieniądze trzeba będzie oddać po upływie dwóch lat w nieoprocentowanych ratach.

Zwrot przyznanej pomocy będzie rozpoczynał się po upływie 2 lat od zaprzestania płatności rat pomocy, będzie nieoprocentowany i równomiernie rozłożony w czasie (równe miesięczne raty wpłacane przez 8 lat po upływie okresu karencji). W sytuacji, gdy nastąpi utrata statusu bezrobotnego, zbycie przedmiotu kredytowania, wypowiedzenie umowy kredytu, podjęcie czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania lub spłata kredytu z dniem dokonania spłaty ostatniej raty, wygasa decyzja Starosty Ełckiego.

Powiat Ełk
Copyright © 2005-2022 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego