Ełk

Wiadomości Ełk

Wtorek, 6 czerwca 2023 roku, imieniny: Laury, Laurentego, Nory
Szkoły Celne w Ełku
Lekarska i Szpitalna to nazwy jakie będą nosiły dwie nowe ulice w okolicy szpitala miejskiego Pro Medica w Ełku, odchodzące od ulicy Maternika.

Radni miejscy zdecydowali się nadać takie właśnie nazwy ze względu na ich prostotę i łatwość pisowni.
- Propozycje nadawania nowym ulicom imion własnych noszą w sobie pewne zagrożenie, zarówno dotyczące prawidłowej pisowni tych nazwisk, jak i różnych okoliczności wynikających z pewnych uwarunkowań historycznych, politycznych. Dlatego jestem zdania, że nadawanie nazw takich mało zobowiązujących jest bezpieczniejsze i mam nadzieję że będzie przychylniej odebrane również przez mieszkańców tych ulic - powiedział Romuald Baranowski radny Rady Miasta Ełk.

W początkowym założeniu ulice te miały nosić nazwy Władysławy Rataj i Tymoteusza Fryderyka Kriegera.
- Niestety Rada nie wykazała się na tyle, nie wiem może odwagą. Stwierdziła, że te postaci mogą jeszcze poczekać i po odpowiedniej edukacji społeczeństwa przy nowych ulicach takie nazwy będzie można nadać - powiedział Włodzimierz Szelążek zastępca prezydenta miasta. - Nazwy typu krotka, długa są proste i łatwe, ale nie wnoszą wartości edukacyjnej. Chcieliśmy wnieść te wartości, Rada w swojej mądrości zdecydowała inaczej - dodał Szelążek.

iS (Radio5)
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego