Ełk

Wiadomości Ełk

Czwartek, 8 czerwca 2023 roku, imieniny: Ady, Celii, Medarda
Szkoły Celne w Ełku
W poniedziałek 12 października rozstrzygnięto konkurs „Brama Mazur” na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej i założeń programowych dla zagospodarowania terenu pokoszarowego.
Wiemy już jak za kilka lat może wyglądać obszar między ulicami: Armii Krajowej, E. Orzeszkowej i T. Kościuszki.


Na konkurs ogłoszony przez władze miasta przy współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Olsztynie wpłynęło 12 prac z polski i zagranicy. 9 i 10 października prace oceniał sąd konkursowy. Ważnym kryterium przy ocenie prac była możliwość praktycznego wykorzystania projektu, uwzględniając możliwości finansowe miasta, przy tworzeniu miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Konkurs miał na celu wyłonienie najlepszego rozwiązania przestrzennego, które pozwoli zrewitalizować nie wykorzystany jak dotąd obszar śródmieścia Ełku. Tereny powojskowe są jedynym obszarem wolnym od zabudowy, dającym możliwość ukształtowania przestrzeni w postaci placu rynkowego koncentrującego życie miasta. Urządzenie placu powinno odzwierciedlać zarówno historyczny charakter miasta, jak i współczesne potrzeby przy uwzględnieniu trendów urbanistyczno - architektonicznych.

Zwyciężyła praca zgłoszona przez firmę ARTCHITECTURE Sp. z .o.o. Autorami projektu są: Marek Kubaczka, Jowita Kubaczka, Adam Dąbrowski. Pracę doceniono za proporcję niezwykle spójnego i czytelnego układu funkcjonalno-przestrzennego dla kształtowania założenia urbanistycznego ścisłego centrum miasta Ełk. Zdaniem Sądu Konkursowego praca ta najpełniej odpowiada na zadane warunki konkursu i daje możliwość łatwego podziału terenu na poszczególne funkcje oraz etapowania realizacji poszczególnych kwartałów zabudowy. Na szczególną uwagę zasługuje wyważone i spójne operowanie współczesną formą architektoniczną, nawiązującą zarówno skalą jak użytymi rozwiązaniami materiałowymi do istniejącej zabudowy historycznej.


Wyniki Konkursu "BRAMA MAZUR":

I NAGRODA
Firma: ARTCHITECTURE Sp. z .o.o.
Autorzy: Marek Kubaczka, Jowita Kubaczka, Adam Dąbrowski
Nagroda: 25 000 zł

II NAGRODA
Firma: ARCHILOGOS Michał Wróblewski
Autorzy: Joanna Gierasimiuk, Karolina Hamerszmit, Michał Wróblewski
Nagroda: 15 000 zł

Wyróżnienia:

1. Firma KG Studio Krzysztof Gosk
Autorzy: Karolina Glowczynska, Tomasz Pawlucki, Grzegorz Gosk
Nagroda: 10 000 zł

2. Firma: PROSPER S.C.
Autorzy: Piotr Łodzinski, Marta Baum, Zbigniew Baum
Nagroda: 10 000 zł


Do końca października wszystkie prace złożone w konkursie można oglądać na specjalnej wystawie w Szkole Artystycznej w Ełku
przy ul. A. Krajowej 21

iS
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego