Ełk

Wiadomości Ełk

Wtorek, 3 sierpnia 2021 roku, imieniny: Augustyna, Kamelii, Lidii
Szkoły Celne w Ełku
Na wczorajszej sesji Rady Miasta Radni przyjęli budżet miasta na 2010 rok.

Budżet na 2010 r. zakłada wydatki miasta na poziomie 166 955 770 zł, a planowane dochody wyniosą 149 228 276 zł. Deficyt zostanie uzupełniony obligacjami.

W przyszłym roku miasto wyda najwięcej na oświatę i wychowanie (ok. 45 mln zł) oraz pomoc społeczną (ok. 24,4 mln zł). Kolejne będą inwestycje związane z transportem i łącznością (ok. 17 mln zł) oraz gospodarką komunalną i ochroną środowiska (ok. 16 mln zł). Na kulturę fizyczną i sport przeznaczono ponad 13 mln zł, a kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - ok. 8 mln zł.

W 2010 roku miasto będzie realizować wiele projektów. Będą to jedne z największych inwestycji w historii miasta np. modernizacja sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, budowa obwodnicy miasta i Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, a także budowa Parku Naukowo-Technologicznego i drugi etap modernizacji ul. Mickiewicza.

Zaplanowano także modernizację stadionu miejskiego, trzeci etap budowy promenady nad Jeziorem Ełckim, a także wiele miejskich ulic. Ponadto w planach jest budowa boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy oraz boiska wielofunkcyjnego na os. Jeziorna przy Szkole Podstawowej nr 5, budowa ulicy Bahrkego na os. Konieczki, modernizacja dróg na os. Grunwaldzkim i os. Leśnym, modernizacja ul. Nadrzecznej i Brzozowej na os. Zatorze oraz ul. Wileńskiej na os. Północ II.

Sukcesywnie wzrastają dochody miasta. Pomiędzy rokiem 2007, a 2008 różnica była niewielka i wynosiła niespełna 2,2 mln zł, ale między rokiem ubiegłym i bieżącym jest to już 4,3 mln zł. Zgodnie z planami budżetowymi dochód miasta w 2010 r. będzie wyższy od tegorocznego aż o 18.472 654 zł.

iS
Copyright © 2005-2021 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego