Ełk

Wiadomości Ełk

Środa, 6 lipca 2022 roku, imieniny: Dominiki, Jaropełka, Łucji
Szkoły Celne w Ełku
W związku z zamknięciem wysypiska śmieci z dniem 30 grudnia 2009r. odpady wytwarzane przez ełczan będą magazynowane na specjalnie wyodrębnionym miejscu magazynowania w Siedliskach na obszarze dotychczasowego wysypiska śmieci, zgodnie z decyzją Starosty Ełckiego.

Starosta Ełcki wydał w dniu 15 grudnia 2009r. w tym zakresie stosowną decyzję i nadał jej w dniu 31 grudnia 2009r. - po przeprowadzeniu konsultacji z Komendą Powiatową Policji, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Sanepidem, Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych sp. z o. o. i Prezydentem Miasta - rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że wcześniejsze odwołania 3 mieszkańców i rady sołeckiej z Siedlisk nie mają możliwości wstrzymania wykonania decyzji.

Miejsce magazynowania powstało na obszarze 2000 m2 i zostało przygotowane w taki sposób, by nie zagrażało środowisku i spełniało wszelkie wymogi, jakie określił Starosta.

Wyodrębnione miejsce zostało uzbrojone w izolację z folii i drenaż. Ewentualne odcieki z tego terenu skierowane zostaną do zamontowanego szczelnego zbiornika, który systematycznie będzie opróżniany a jego zawartość wywożona do oczyszczalni ścieków przy ul. Krótkiej w Ełku.

Miejsce magazynowania utwardzone zostało betonowymi płytami drogowymi, pod którymi znajduje się folia i żwirowa podbudowa o grubości pół metra. W celu zabezpieczenia przemieszczania się odpadów z wyznaczonego terenu, postawiony został murek oporowy z płyt betonowych typu "L". Obecnie zamontowane zostały metalowe słupy, na których rozciągnięta zostanie siatka zabezpieczająca.

Wyłoniony w drodze przetargu pod koniec stycznia 2010 r. przedsiębiorca zajmie się odbiorem i transportem odpadów z miejsca magazynowania w Siedliskach w celu dalszego ich zagospodarowania. Odpady będą wywożone z miejsca magazynowania na bieżąco w ilości 30-60 ton na dobę (pojemność jednego samochodu wywożącego kształtuje się na poziomie 25-30 ton)- dwie - trzy ciężarówki dziennie.

UM Ełk
Copyright © 2005-2022 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego