Ełk

Wiadomości Ełk

Środa, 6 lipca 2022 roku, imieniny: Dominiki, Jaropełka, Łucji
Szkoły Celne w Ełku
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku realizuje projekt „Inwestycje w siebie sposobem na bezrobocie”, w ramach którego bezrobotni z powiatu ełckiego mogą otrzymać nawet do 41.600 złotych na podjęcie działalności gospodarczej.

Projekt ma za zadanie pomóc bezrobotnym, którzy stracili pracę z przyczyn od nich nie zależnych, adresowany jest do osób, które w okresie maksymalnie 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu straciły pracę w zakładach przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne.

Programem zostanie objętych 40 osób, które przejdą szkolenia po których 20 najlepszych otrzyma dofinansowania na założenie własnej firmy.

Wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej to kwota 41.600 złotych, z czego do 35.000 złotych to środki na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i wsparcie pomostowe w wysokości do 1.100 złotych przez 6 miesięcy, które beneficjent będzie mógł wydać na opłaty związane z działalnością.

Zgłoszenia do udziału w projekcie można składać osobiście w biurze projektu przy ul. 11 Listopada 24, za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej: e-mail: sekretariat@ckpiu.pl – do 31 stycznia 2010 r. O przyjęciu formularza decyduje data wpływu do biura projektu.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 514-312-765.

iS
Copyright © 2005-2022 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego