Ełk

Wiadomości Ełk

Środa, 6 lipca 2022 roku, imieniny: Dominiki, Jaropełka, Łucji
Szkoły Celne w Ełku
Zbliżają się ferie zimowe. Nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych będą czuwać jak zwykle policjanci. Przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi oraz ujawnianie przestępstw i wykroczeń popełnianych na szkodę nieletnich to tylko niektóre z elementów działań ełckich funkcjonariuszy w ramach programu „BEZPIECZNE FERIE”.

Jeszcze przed feriami policjanci będą spotykać się z dziećmi i młodzieżą, aby przypomnieć im podstawowe zasady bezpiecznego zimowego wypoczynku.

Nie wszyscy uczniowie wyjeżdżają na zorganizowany wypoczynek. Wielu zostanie w miejscach zamieszkania i będzie swobodnie dysponować wolnym czasem. Pracujący rodzice często nie są w stanie zapewnić swoim pociechom zajęcia, tracąc kontrolę nad ich poczynaniami. Okres ferii zimowych każdego roku związany jest ze wzrostem liczby nieszczęśliwych wypadków, utonięć na „dzikich” lodowiskach, wypadków drogowych, przestępstw kryminalnych, wykroczeń na szkodę nieletnich. Pośrednią przyczyną tych zdarzeń jest brak lub niedostateczny nadzór ze strony rodziców czy opiekunów. Dlatego drodzy rodzice ustalmy ze swoimi dziećmi kilka podstawowych zasad:

• zakażmy dziecku przyjmowania od obcych jakichkolwiek prezentów i słodyczy, oddalania się z obcym z miejsca zabaw, wsiadania do pojazdów kierowanych przez nieznajomych,

• nauczmy swoje dziecko, aby podczas Waszej nieobecności w domu nikomu nie otwierało drzwi bez porozumienia się z Tobą (nawet kolegom),

• ustalmy zasadę, że przed wpuszczeniem kolegi do domu najpierw my musimy wyrazić zgodę na jego wizytę,

• umówmy się, że dziecko będzie informowało nas o każdym wyjściu na podwórko i planowanym miejscu zabaw,

• określmy zasięg terenu po którym dziecko może się samodzielnie poruszać,

• najlepiej razem ułóżmy plan zabaw na dzień następny (musimy wiedzieć jak, gdzie i z kim dziecko spędza czas),

• przypomnijmy dzieciom, że nie wszystkie miejsca nadają do zabawy,

• zabrońmy:
- zjeżdżania na sankach, nartach ze wzniesień położnych w pobliżu akwenów wodnych lub dróg, gdyż istnieje niebezpieczeństwo wpadnięcia pod nadjeżdżające pojazdy
- wchodzenia i ślizgania się po lodzie naturalnych akwenów wodnych,
- ślizgania się na ulicach,

• podkreślmy, jak ważne jest stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas zjeżdżania na sankach między innymi zachowanie bezpiecznej odległości od innych zjeżdżających osób oraz wchodzenie pod górkę bokiem a nie środkiem toru saneczkowego.

• zabrońmy rzucania zbitym śniegiem lub śnieżką z kamieniem, bowiem mogą wyrządzić komuś krzywdę. Niebezpieczne jest również rzucanie śnieżkami w jadące samochody. Śniegowa kula może wybić szybę lub przestraszyć kierowcę, który w następstwie może wykonać niewłaściwy manewr i spowodować wypadek.


Jeżeli dziecko wyjeżdża na zorganizowany wypoczynek:

Upewnijmy się, że placówka ma zgodę na funkcjonowanie wystawione przez Kuratorium Oświaty, wówczas będziesz miał pewność, że dziecko będzie miało właściwą opiekę dydaktyczną i medyczną oraz że będzie wypoczywało w miejscu dla niego bezpiecznym.

oceńmy:
• stan techniczny środka transportu, z którego korzystać będzie nasze dziecko,

• zdolności psychofizyczne kierowcy autobusu ( w razie wątpliwości niezwłocznie poinformujmy policję nr tel. 997),

• wyposażmy dziecko w wykaz zabranych przedmiotów (wartościowsze z nich oznacz np. naszywając inicjały),

• na kartce zapiszmy dziecku numery telefonów: do domu, do pracy, do dziadków i dokładny adres zamieszkania,

• szczerze porozmawiajmy z dzieckiem o trudnych sytuacjach, w jakich może się znaleźć. Powiedzmy mu jak może sobie poradzić, gdyby napotkał jedną z nich, do kogo powinien się zwrócić o pomoc (namawianie do picia alkoholu, przemoc rówieśnicza, molestowanie seksualne).


Numer telefonu pod który możemy zgłosić kontrolę autokaru, którym nasze dziecko wybiera się na zimowy wypoczynek: 87 621 82 00

KPP Ełk
Copyright © 2005-2022 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego