Ełk

Wiadomości Ełk

Środa, 6 lipca 2022 roku, imieniny: Dominiki, Jaropełka, Łucji
Szkoły Celne w Ełku
Jednym z ustawowych zadań miasta jest prowadzenie i utrzymanie cmentarzy. Można spodziewać się, że rezerwa terenu ełckiej nekropolii skończy się za 3 lata, dlatego samorząd podjął działania zmierzające do budowy nowego cmentarza.


Powiększ zdjęcie
Cmentarz miejski, zarządzany i administrowany w imieniu miasta przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o. o. w Ełku, zajmuje powierzchnię około 14 ha i pochowanych jest na nim 15.300 osób. Każdego roku na cmentarzu dokonuje się ponad 500 pochówków.

Ełcka nekropolia zlokalizowana jest w obrębie ulic: Targowej, Cmentarnej, Matejki i Towarowej. Rezerwa terenu pod pochówki skończy się za około 3 lata. Stąd niezbędnym jest podjęcie działań zmierzających do budowy cmentarza. Do tej pory miasto prowadziło działania przygotowujące: zakupiono 18,4 ha gruntu w trójkącie drogi krajowej nr 16 i trasy kolejowej do Orzysza (w pobliżu Bartosz), przygotowano koncepcję budowy i zagospodarowania terenu, wizualizacje architektoniczne, a także przystąpiono do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyszłego cmentarza.

Szacowany koszt budowy cmentarza to ponad 17 mln zł, przy czym - w związku z ogromem prowadzonych działań - cała inwestycja zostanie podzielona na etapy. W ramach I etapu wyłożyć trzeba będzie kwotę 5-7 mln zł. Inwestycja ta nie może liczyć na dofinansowanie ze źródeł Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych.

W pierwszym etapie planowana jest budowa cmentarza na powierzchni około 5 ha. Powstanie na nim kaplica przedpogrzebowa, budynek administracyjno-gospodarczy. Wykonana zostanie również sieć wodociągowa. Teren zostanie ogrodzony i konieczna będzie budowa parkingów.


UM Ełk, foto: elk.pl
Copyright © 2005-2022 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego