Ełk

Wiadomości Ełk

Wtorek, 6 czerwca 2023 roku, imieniny: Laury, Laurentego, Nory
Szkoły Celne w Ełku
Zachęcamy do przekazania 1 % swojego podatku na rzecz ełckich organizacji pożytku publicznego.

Organizacje pozarządowe mogą, niezależnie od swojego stanu prawnego, jakim jest np. bycie fundacją, stowarzyszeniem, uczniowskim klubem sportowym, starać się o uzyskanie dodatkowego statusu - statusu organizacji pożytku publicznego (w skrócie OPP).

Działalność pożytku publicznego to działalność społecznie użyteczna prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych. Do OPP należą organizacje wykazujące się aktywnością dla dobra społecznego (np. podtrzymywanie tradycji narodowej, upowszechnianie i ochrona praw kobiet, ochrona i promocja zdrowia i wiele innych).

W Ełku są to organizacje, które pomagają niepełnosprawnym, ubogim, (zwłaszcza dzieciom), ale także kluby sportowe. Dzięki nim wiele osób, a nawet całych rodzin, które potrzebują szeroko pojętej opieki i pomocy, otrzymuje ją np. w postaci odzieży, jedzenia, opieki nad dziećmi, pomocy radzenia sobie w wielu sytuacjach życiowych.

Bycie organizacją pożytku publicznego, wiąże się z pewnymi przywilejami (np. z możliwością otrzymywania 1% podatku od osób fizycznych). Środki te pozwolą wesprzeć działania organizacji, które prowadzone są przecież na rzecz lokalnych społeczności. Zachęcamy więc do przekazania 1% swojego podatku właśnie na rzecz ełckich organizacji pożytku publicznego.

Jak przekazać 1% podatku dla OPP?
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP") wpisujemy nazwę i numer KRS wybranej Organizacji. Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % należnego podatku.


Ełckie organizacje pozarządowe ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego (OPP):

1. Ełcki Klub Sportowy „DELFIN”
nr KRS 0000114038

2. Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”
nr KRS 0000233904

3. Fundacja Zapobiegania Niepełnosprawności i Promocji Zdrowia przy Oddziale Rehabilitacji Szpitala w Ełku „REHA VITAE”
nr KRS 0000219284

4. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej
nr KRS 0000219284

5. Miejski Klub Sportowy „MAZUR”
nr KRS 0000332587

6. Międzyszkolny Klub Sportowy „ŻAK” Ełk
nr KRS 0000229666

7. „Oratorium” im. Św. Jana Bosko w Ełku
nr KRS 0000250502

8. Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza z/s w Ełku
nr KRS 0000136508

9. „Tęczowa Fundacja” w Ełku
nr KRS 0000124961

10. Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” w Ełku
nr KRS 0000268405


Ogólnopolskie Organizacje Pożytku Publicznego, których oddziały lub jednostki organizacyjne działają w Ełku:

1. CARITAS Polska
nr KRS 0000198645

2. Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej „SALOS RP”
nr KRS 0000021665

3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny
nr KRS 0000056409

4. Związek Harcerstwa Polskiego
nr KRS 0000094699

5. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
nr KRS 0000057720

iS (UM Ełk)
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego