Ełk

Wiadomości Ełk

Piątek, 22 września 2023 roku, imieniny: Maury, Milany, Tomasza
Szkoły Celne w Ełku
W najbliższy piątek na sesji Rady Powiatu odbędą się głosowania nad odwołaniem Starosty Krzysztofa Piłata PO i Wicestarosty Ryszarda Skawińskiego PiS.

To koniec koalicji PO PiS rządzącej Powiatem Ełckim. W najbliższy piątek na dwóch następujących po sobie sesjach Rady Powiatu radni będą głosowali nad wnioskami o odwołanie Starosty ełckiego Krzysztofa Piłata PO i odwołanie wicestarosty Ryszarda Skawińskiego PiS z funkcji wicestarosty.

Pierwszy wniosek złożony został przez radnych Prawa i Sprawiedliwości, drugi przez starostę ełckiego Krzysztofa Piłata. Starosta chce również, by radni odwołali Karola Roberta Marchla z funkcji członka Zarządu Powiatu.

Poszło o podział dotacji dla organizacji pozarządowych.
Do pierwszego starcia doszło na posiedzeniu Zarządu Powiatu, po którym radni Prawa i Sprawiedliwości zarzucili członkowi zarządu powiatu Robertowi Dawidowskiemu z Platformy Obywatelskiej upolitycznianie komisji oceniającej i rekomendującej finansowanie wniosków organizacji pozarządowych. Dawidowski miał faworyzować swoich partyjnych kolegów, twierdząc że jego partia musi mieć w tej komisji przewagę, po to by zagwarantować swoim członkom pozyskiwanie powiatowych pieniędzy.

W takiej sytuacji wicestarosta nie widzi już możliwości dalszej współpracy z dawnym koalicjantem. Również dalszej współpracy w takiej koalicji nie widzi starosta Krzysztof Piłat. Starosta nie zgadza się z zarzutami Prawa i Sprawiedliwości odnośnie składu komisji grantowej.

Głosowanie nad odwołaniem starosty i wicestarosty w piątek, podczas sesji Rady Powiatu o godz 13.00 i 13.30.

iS (Radio5)
Master Ełk
Koparko-ładowarka Ełk
Ełk
informatory
Pokoje do wynajęcia Ełk
Kebab Ełk
Pizza Ełk
Miasto Ełk
poznaj Ełk
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego