Ełk

Wiadomości Ełk

Piątek, 22 września 2023 roku, imieniny: Maury, Milany, Tomasza
Szkoły Celne w Ełku
Dnia 26 marca 2010 roku w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o. o. w Ełku doszło do podpisania umowy dotyczącej „Budowy kwatery odpadów balastowych przy Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku”.


Powiększ zdjęcie
Przetarg na budowę kwatery odpadów balastowych wygrało konsorcjum firm w składzie: „PRIBO-EPB” Sp. z o. o. (Ełk) - lider konsorcjum, Przedsiębiorstwo J.A.T. Sp. z o. o. oraz Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych „EKOMETRIA” Sp. z o.o. Dotychczas w drodze przetargów nieograniczonych wyłoniono pięciu wykonawców kontraktów dla realizowanego przedsięwzięcia:

- AECOM Sp. z o.o. (Warszawa) oraz AECOM Limited (Wielka Brytania) na świadczenie usług Pomocy Technicznej dla Projektu
- „COMPRESS” S.A. (Warszawa) na świadczenie działań informujących i promujących dla Projektu
- „Grontmij Polska” Sp. z o.o. (Poznań), Grontmij Nederland BV (Holandia) oraz Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. (Białystok) na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla Projektu
- „PRIBO-EPB” Sp. z o.o. (Ełk) i Sutco-Polska Sp. z o.o. (Katowice) na Budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku

Budowa kwatery odpadów balastowych jest częścią dużego przedsięwzięcia pn. "Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku", którego beneficjentem jest PGO „Eko-MAZURY” Sp. z o.o.

Kwatera odpadów balastowych
W ramach nowoczesnej, spełniającej polskie i unijne standardy kwatery powstanie również punkt podczyszczania odcieków i ścieków technologicznych wraz z odpowiednimi zbiornikami oraz punkt oczyszczonych odcieków i ścieków (permeatu), który pozwoli uzyskać wydajność 50 m³/dobę. Planowania budowa kwatery składowej obejmie powierzchnię 5,1 ha i umożliwi składowanie odpadów o objętości części podpoziomowej 175 000 m³.

Kwatera odpadów zlokalizowana zostanie na terenie dawnego wyrobiska gliny, gdzie istniejący zbiornik służył dotychczas jako miejsce zrzutu odcieków z istniejącej kwatery składowej. W trakcie prac budowlanych zalegająca woda zostanie wypompowana. Wykonawca tej części projektu będzie również zobowiązany do uszczelnienia dna i wykonania wałów otaczających składowisko.

W ramach realizowanego projektu powstanie:
  • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku oparty na systemie technologii mechaniczno-biologicznej przetwarzania odpadów ze stabilizacją tlenową biofrakcji;
  • trzy stacje przeładunkowe wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Kośmiderach (Gmina Gołdap), Olecku i Białej Piskiej.


Zasadniczym powodem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie możliwości dalszego, wieloletniego unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska i zapewniający spełnienie wymagań przepisów krajowych i UE. Powstająca inwestycja pozwoli na wdrożenie idei ekorozwoju, poprzez szeroko rozumiane zmniejszanie zanieczyszczania środowiska. Inwestycja przyczyni się także do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego (m.in. poprzez rozwój infrastrukturalny regionu, zmianę wzorców konsumpcji i produkcji), a także umocni postawy proekologiczne mieszkańców regionu, poprzez działania w zakresie edukacji ekologicznej. Warto także podkreślić, że powstający "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów" zapewni miejsca pracy osobom bezrobotnym, a także zagrożonym bezrobociem poprzez utworzenie tzw. zielonych miejsc pracy.


Andrzej Kielczyk
ComPress Public Relations

Master Ełk
Koparko-ładowarka Ełk
Ełk
informatory
Pokoje do wynajęcia Ełk
Kebab Ełk
Pizza Ełk
Miasto Ełk
poznaj Ełk
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego