Ełk

Wiadomości Ełk

Piątek, 22 września 2023 roku, imieniny: Maury, Milany, Tomasza
Szkoły Celne w Ełku
W związku z zagrożeniami, jakie niesie za sobą wiosenne wypalanie traw, policjanci będą podejmowali działania w kierunku ujawniania i zapobiegania takim zjawiskom.

Funkcjonariusze będą konsekwentni w stosunku do osób naruszających przepisy prawa:1. art. 131 ust.12 Ustawy o ochronie przyrody
„kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary podlega karze aresztu lub grzywny”.

2. art. 82§1 pkt 7 b,c,d,e Kodeksu Wykroczeń
„kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów, a w szczególności w lesie lub na terenie śródleśnym albo w odległości mniejszej niż 100m od granicy lasu:
  • roznieca ogień poza miejscami do tego wyznaczonymi
  • pozostawia rozniecony ogień
  • korzysta z otwartego płomienia
  • wypala wierzchnią warstwę gleby lub pozostałości roślinne
podlega karze aresztu, grzywny lub karze nagany”.

3. art. 163§1 pkt 1 Kodeksu Karnego
„kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

4. art. 164§1 Kodeksu Karnego
„kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. art. 163§1KK podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

iS (KPP)
Master Ełk
Koparko-ładowarka Ełk
Ełk
informatory
Pokoje do wynajęcia Ełk
Kebab Ełk
Pizza Ełk
Miasto Ełk
poznaj Ełk
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego