Ełk

Wiadomości Ełk

Niedziela, 4 czerwca 2023 roku, imieniny: Christy, Helgi, Karola
Szkoły Celne w Ełku
Zarząd Powiatu w Ełku zaprasza wszystkich mieszkańców Powiatu Ełckiego do udziału w kolejnej edycji konkursu pn. „Piękna wieś”, którego głównym celem jest podniesienie walorów estetycznych wsi Powiatu Ełckiego. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.I. Cel konkursu

Celem konkursu jest podniesienie walorów estetycznych i ogólnego wyglądu wsi Powiatu Ełckiego, a także propagowanie czystości na wsiach. Konkurs, poprzez współzawodnictwo kształtuje postawę współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę i wizerunek wsi.

II. Organizator konkursu

Zarząd Powiatu w Ełku

III. Zasady konkursu

1. W konkursie mogą brać udział wsie zgłoszone przez Sołtysa,
2. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie co najmniej 6 gospodarstw z danej wsi.
3. Zgłoszenie (wg załączonego wzoru), należy złożyć do 25 maja 2010 r. w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Ełku ul. Piłsudskiego 4 pok. 76.

IV. Czas trwania konkursu

1. Konkurs będzie trwać od 25 maja do 31 sierpnia.
2. Zasady organizacyjne i kryteria oceny mają na celu promowanie prac przynoszących postęp w estetyce wsi.
3. W czasie trwania konkursu Komisja konkursowa dokona oceny i przeglądu wsi biorących udział w konkursie.
4. O terminie przeglądu wsi sołtysi zostaną powiadomieni.
5. Podczas przeglądu ocenione zostaną efekty prac wykonawczych na rzecz poprawy stanu sanitarnego i estetycznego wsi.
6. Z przeglądu wsi Komisja sporządza arkusz oceny w oparciu o kryteria określone w rozdziale V regulaminu.
7. Laureatów wyłoni Komisja konkursowa powołana przez Starostę Ełckiego, w co najmniej 3-osobowym składzie
8. Podsumowanie konkursu odbędzie w miesiącu wrześniu.

V. Kryteria oceny i punktacja

Ustala się następujące kryteria i maksymalną ilość punktów:
1. wygląd, ogólne wrażenie – 5 pkt
2. ład, porządek i estetyka – 5 pkt
3. ukwiecenie oraz różnorodność gatunkowa – 5 pkt
4. oryginalność wystroju wsi – 5 pkt
5. dbałość o obiekty o szczególnym znaczeniu dla społeczeństwa na terenie wsi – 5 pkt
Razem: 25 pkt

VI. Nagrody:

Nagrody w formie rzeczowej:
1. Za zajęcie I miejsca – 2 000 zł
2. Za zajęcie II miejsca – 1 500 zł
3. Za zajęcie III miejsca – 1 000 zł

Nagrody zostaną wręczone podczas obchodów Dożynek Powiatowych.


Szczegółowych informacji udziela Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska pod nr tel. 621-83-16, pok. 76.

iS (Powiat Ełk)
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego