Ełk

Wiadomości Ełk

Niedziela, 18 sierpnia 2019 roku, imieniny: Bogusława, Bronisława, Ilony
Szanowni Państwo
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje o wysokości kwoty granicznej należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2010 rok.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010r. (M. P. Nr 26, poz. 245) kwota ta wynosi 2,863 zł.

Jednocześnie Kasa informuje, o konieczności terminowego składania zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o kwocie należnego podatku dochodowego za ubiegły rok podatkowy. Nieprzekraczalnym terminem złożenia we właściwej dla rolnika jednostce - placówce terenowej lub oddziale regionalnym KRUS - lub wysłania pocztą zaświadczenia za 2009rok, jest 31 maja 2010r.

Kasa wyjaśnia, że przekroczenie 2,835 zł kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za 2009 rok od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, bądź nieterminowe przekazanie Kasie wymaganego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, skutkuje wyłączeniem z rolniczego ubezpieczenia społecznego.

Inne informacje dotyczące zasad ubezpieczenia znajdująsię na stronie www.krus.gov.pl

Copyright © 2005-2019 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego