Ełk

Wiadomości Ełk

Środa, 6 lipca 2022 roku, imieniny: Dominiki, Jaropełka, Łucji
Szkoły Celne w Ełku
Pod koniec maja 2010 roku rozpoczęły się prace związane z realizacją kontraktu pn. "Budowa kwatery odpadów balastowych przy ZUO w Siedliskach k/Ełku" w zakresie wykonania kolektora kanalizacji sanitarnej. Realizacją kontraktu zajmuje się wyłoniony Wykonawca - konsorcjum firm w składzie: "PRIBO-EPB" Sp. z o. o. (Ełk) - lider, Przedsiębiorstwo J.A.T. Sp. z o. o. oraz Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych "EKOMETRIA" Sp. z o.o.

Kwatera odpadów balastowych jest budowana w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku". Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kwota dofinansowania projektu to 41 929 185,07 zł.

W ramach tego kontraktu powstanie kwatera składowa, segment podczyszczania odcieków i ścieków technologicznych oraz studnia zbiorcza odcieków z rowów opaskowych starej kwatery składowej. Dodatkowo w ramach projektu powstanie kolektor grawitacyjno tłoczny zrzutowy wraz z komorą przyłączeniową umożliwiającą niezależny zrzut ścieków sanitarnych i ścieków technologicznych.

Powstająca kwatera składowa będzie miała powierzchnię w krawędzi korony wewnętrznej 5,1 ha i objętość części podpoziomowej 175.000 m?. Wydajność segmentu podczyszczania odcieków i ścieków technologicznych wyniesie minimum 50 m³ na dobę. W ramach tego kontraktu nastąpi również dostawa specjalistycznego sprzętu niezbędnego do prawidłowej eksploatacji kwatery tj. kompaktora do zagęszczania odpadów oraz ładowarki kołowej. Kwatera odpadów balastowych ma być wykonana w ciągu 24 miesięcy. Składowane na niej będzie nie więcej niż 39% całkowitego strumienia odpadów komunalnych trafiających do nowowybudowanego zakładu unieszkodliwiania odpadów w Siedliskach k/Ełku w skali roku. Całkowity koszt budowy kwatery wraz z dostawą sprzętu wynosi 14.030.000,00 PLN brutto.

ComPress, Andrzej Kielczyk
Copyright © 2005-2022 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego