Ełk

Wiadomości Ełk

Środa, 6 lipca 2022 roku, imieniny: Dominiki, Jaropełka, Łucji
Szkoły Celne w Ełku
Prezydent Ełku otrzymał zapewnienie, iż Sztab Generalny Wojska Polskiego popiera inicjatywę utworzenia całorocznej bazy śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Ełku.

Samorząd miasta od lat monituje kwestie ulokowania bazy śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) właśnie Ełku. Działania te wspiera samorząd powiatowy oraz inne instytucje z regionu.

Na LII sesji Rady Miasta Ełku w dniu 27 kwietnia Radni przyjęli Postanowienie oraz Stanowisko w sprawie utworzenia na terenie miasta Ełku całorocznej bazy śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Radni zadeklarowali jednocześnie, iż Miasto Ełk jest gotowe partycypować w kosztach utworzenia tej bazy.

Na początku maja prezydent miasta Tomasz Andrukiewicz przekazał dokumenty Prezesowi Rady Ministrów, Minister Zdrowia, Dyrektorowi SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Mieczysław Cieniuch nawiązując do przekazanego Stanowiska, poinformował prezydenta Ełku, iż Sztab Generalny WP popiera realizację przedsięwzięcia.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20.07.2004 r. w sprawie wymagań dla lądowisk w Szefostwie Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP pozytywnie zaopiniowano dokumenty wymagane do rozpoczęcia procesu rejestracji lądowiska przy 108. Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Ełku. Przygotowano także projekt decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie wpisania lądowiska do Rejestru Lotnisk Wojskowych.

Jednocześnie ustalono z zarządem 108. Szpitala Wojskowego, że została rozpoczęta procedura wpisania lądowiska do Wykazu Lądowisk prowadzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Gen. Cieniuch wyraził jednocześnie nadzieję, iż podjęte działania pozwolą na szybkie zakończenie procedury utworzenia bazy LPR na terenie Ełku.

Docelowe stacjonowanie śmigłowca w Ełku spowoduje skuteczniejsze zabezpieczenie terenu województwa warmińsko-mazurskiego w taką formę ratownictwa medycznego. Promień wykonania misji ratunkowych z ewentualnej bazy w Ełku objąłby w całości obszar Wielkich Jezior Mazurskich, Pojezierza Ełckiego, Augustowskiego oraz większość Suwalskiego.

Uboga sieć dróg województwa warmińsko-mazurskiego oraz bardzo zły ich stan techniczny sprawiają, że ewentualny transport lądowy pacjenta do Olsztyna lub Białegostoku trwa zbyt długo.

Rozwój motoryzacji, fatalna sieć dróg oraz duża ilość wypadków drogowych - w dobie rozwoju transplantologii - wymuszają istnienie transportu lotniczego umożliwiającego szybki transport nadających się do przeszczepu narządów.

Oba funkcjonujące w Ełku szpitale: Pro-Medica i 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią pełnią role placówek ponad regionalnych, które są w stanie w sposób kompleksowy udzielić świadczeń medycznych w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia stanowiąc swego rodzaju "centrum urazowe".

Znaczącym argumentem jest również fakt, że od listopada 2007 roku w szpitalu miejskim funkcjonuje ośrodek kardiologii interwencyjnej, w którym pracują wybitni specjaliści, natomiast w 108 Szpitalu Wojskowym funkcjonuje Szpitalny Oddział Ratunkowy zabezpieczający 3 powiaty: ełcki, olecki oraz gołdapski. Tutaj zlokalizowane jest jedyne w województwie warmińsko-mazurskim lądowisko dla helikopterów, które może przyjąć je w nocy i podczas trudnych warunków atmosferycznych.

iS (UM Ełk)
Copyright © 2005-2022 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego