Ełk

Wiadomości Ełk

Wtorek, 5 lipca 2022 roku, imieniny: Antoniego, Bartłomieja, Karoliny
Szkoły Celne w Ełku
Wczoraj podpisano umowę na realizację projektu pn. „Obwodnica Ełku (etap III i IV) w ciągu drogi krajowej nr 16 i nr 65” dofinansowanego z funduszu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała wczoraj w Olsztynie umowę z Generalną Dyrekcją Dróg krajowych i Autostrad na dofinansowanie projektu budowy obwodnicy Ełku. Dofinansowanie to płynie z funduszu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Przy uroczystym podpisaniu umowy obecny był Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz.

Zarządcą drogi jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Pokryje ona część kosztów inwestycji w wysokości 47 mln zł. Z funduszy unijnych na obwodnicę przeznaczono 113 mln zł. Łączny koszt koszt przedsięwzięcia to 160 mln zł.

Planowany termin zakończenia budowy obwodnicy, to listopad 2011 roku. Zanim jednak prace ruszą, drogą przetargu wybrany zostanie wykonawca. Stanie się to w ciągu najbliższych kilku miesięcy, ponieważ zarządcy chcą podpisać umowę z wykonawcą jeszcze we wrześniu tego roku.

W ramach inwestycji wybudowane zostanie 4,8 km obwodnicy, a wzdłuż niej: 3 wiadukty nad drogą, 2 wiadukty nad torami kolejowymi i 1 wiadukt pod torami oraz most. Rozbudowane będą drogi dojazdowe do obwodnicy oraz zmodernizowane zostaną 2 skrzyżowania: przy ulicy Kajki i Kolonia. Oprócz tego wzdłuż drogi ustawione zostaną ekrany akustyczne tłumiące hałas przejeżdżających samochodów. W trosce o zwierzęta pod linią obwodnicy, w odpowiednich miejscach zrobione zostaną specjalne przejścia łączące las po obu stronach drogi.

iS (UM Ełk)
Copyright © 2005-2022 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego