Ełk

Wiadomości Ełk

Środa, 6 lipca 2022 roku, imieniny: Dominiki, Jaropełka, Łucji
Szkoły Celne w Ełku
W zadaniach samorządu powiatowego znajdują się m.in. te z zakresu bezpieczeństwa i reagowania kryzysowego. W ramach tych zadań Starosta Ełcki monitoruje sytuację powodziową po gwałtownych opadach deszczu, które wystąpiły 10 i 11 czerwca 2010 roku. Okazuje się, że stan na wtorek (15 czerwca 2010 roku) na akwenach powiatu ełckiego nie jest najlepszy.

Bardzo wysoki poziom utrzymuje się na rzece Ełk - na wodowskazie w Prostkach wynosi dzisiaj (15 czerwca) 208 cm. Zalewane są przez to nadrzeczne łąki, nieużytki oraz w kilku miejscach tereny leśne. W Nowej Wsi Ełckiej doszło do lokalnych podtopień posesji przyległych do rzeki Ełk. O 50 cm podniósł się poziom jeziora Ełk, ale nie występują tu zagrożenia dla budynków czy budowli.

- Bardzo trudna sytuacja występuje na rzece Małkiń - informuje Starosta Ełcki Krzysztof Piłat. - W dolnym biegu, poniżej jazu w Sypitkach, występuje cofka z kompleksu jezior Stackie, Rajgrodzkie, Przepiórki i mimo ograniczonego zrzutu wody na jazie nadal utrzymuje się bardzo wysoki poziom wody, lecz z tendencją spadkową.

Systematycznie opada poziom wody na rzece Przepiórka. Obecnie podtopione są tylko nieliczne użytki zielone i zadrzewienia. Na rzekach Pietraszka i Lipińska podtopieniu uległy niżej położone użytki zielone na powierzchni około 60 hektarów. Nie występuje zagrożenie dla budynków. Z kolei w wyniku większego poziomu rzeki Karmelówka podtopieniu uległy użytki zielone na powierzchni około 10 hektarów. Na pozostałych rzekach stany wody nie zagrażają wylaniu lub podtopieniu budynków.

iS (Powiat Ełk)
Copyright © 2005-2022 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego