Ełk

Wiadomości Ełk

Wtorek, 5 lipca 2022 roku, imieniny: Antoniego, Bartłomieja, Karoliny
Szkoły Celne w Ełku
Minister Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz innymi instytucjami organizuje OGÓLNOPOLSKI KONKURS POPRAWY WARUNKÓW PRACY.

Konkurs dotyczy opracowań z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii służących poprawie warunków pracy.

Udział w konkursie mogą brać:
- osoby fizyczne: autorzy rozwiązań technicznych i organizacyjnych, prac naukowo-badawczych, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych;
- zespoły osób złożone z pracowników naukowych, projektantów, konstruktorów, technologów, mistrzów, robotników itp.

informacje nt Konkursu dostępne są na stronie www.ciop.pl

Dariusz Mońko, KRUS PT Ełk
Copyright © 2005-2022 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego