Ełk

Wiadomości Ełk

Środa, 6 lipca 2022 roku, imieniny: Dominiki, Jaropełka, Łucji
Szkoły Celne w Ełku
Wyjazd firm branży metalowej na spotkania kooperacyjne do Alytusa.

W dniach 22-23.06.2010 r. organizowany jest wyjazd firm działających w branży obróbki metali z woj. podlaskiego oraz powiatu ełckiego i giżyckiego na seminarium technologiczne do Alystusa na Litwie.

W czasie seminarium, odbędą się prezentacje ofert handlowych oraz usług kooperacyjnych przedsiębiorstw działających na pograniczu polsko-litewskim. Przedstawione zostaną najnowsze technologie stosowane w branży obróbki metali. Spotkanie służyć będzie również konsolidacji firm w branży, omówione zostaną zagadnienia związane z tworzeniem inicjatyw klastrowych i grup kooperacyjnych oraz możliwości promocji firm skupionych w tych grupach.

Seminarium organizowane jest w ramach projektu "E-kooperacja - innowacyjne klastry" koordynowanym przez Centrum Promocji Podlasia i Centrum Konsultacyjne Przedsiębiorczości z Alytusa.

W ramach realizacji projektu:
  • powstanie internetowa baza danych polskich i litewskich przedsiębiorstw branży metalowej z ofertami współpracy handlowej i kooperacyjnej w języku polskim, litewskim i angielskim
  • zostanie utworzona platforma współpracy działających inicjatyw klastrowych po obu stronach granicy, odbędzie się również drugie seminarium technologiczne we wrześniu w Białymstoku
  • powstanie strategia rozwoju inicjatyw klastrowych i grup kooperacyjnych działających w branży obróbki metali w obszarze transgranicznym, będzie to dokument niezbędny do opracowania projektów dla rozwoju grupy w oczekiwanych przez przedsiębiorstwa kierunkach i pozyskiwaniu na nie środków finansowych)


Zapraszamy do udziału w projekcie oraz wyjeździe na Litwę firmy z naszego regionu. Dzięki dofinansowaniu udział w projekcie jest bezpłatny.

Bliższe informacje na www.cpp.bialystok.pl lub biurze projektu w Suwałkach przy ul. Kościuszki 62; tel./fax 87 565 14 59, j.poulakowski@cpp.bialystok.pl

Janusz Poulakowski
Copyright © 2005-2022 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego