Ełk

Wiadomości Ełk

Piątek, 9 czerwca 2023 roku, imieniny: Anny-Marii, Felicjana, Sławoja
Szkoły Celne w Ełku
Listy z podziękowaniami od premiera Donalda Tuska za pomoc powodzianom otrzymali ełccy strażacy. Podziękowania w imieniu premiera wręczył strażakom Starosta Ełcki Krzysztof Piłat.

W działaniach przeciwpowodziowych na przełomie czerwca i lipca br. uczestniczyło 15 strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku. Główne działania prowadzone były na terenie centralnej Polski. W pierwszej fazie strażacy z Ełku stanowili odwód operacyjny Komendanta Głównego PSP na wypadek wystąpienia podtopień w Warszawie, a następnie uczestniczyli w działaniach na wałach przeciwpowodziowych umacniając je oraz patrolując zagrożone miejsca.

Podczas spotkania w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku Starosta Ełcki Krzysztof Piłat wręczył funkcjonariuszom imienne listy z podziękowaniami podpisane przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska wraz z drobnymi upominkami.

Odczytany został również list od mieszkanki Sandomierza, która w szczególny sposób pragnęła podziękować za pomoc udzieloną jej rodzinie przez st. str. Wojciecha Zyskowskiego, biorącego czynny udział w działaniach przeciwpowodziowych.

iS
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego