Ełk

Wiadomości Ełk

Piątek, 22 września 2023 roku, imieniny: Maury, Milany, Tomasza
Szkoły Celne w Ełku
25 sierpnia w Gminnym Ośrodku Kultury od godz. 8.00 do 12.00 lekarz i pielęgniarki z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie z oddziałem w Ełku pobiorą krew od honorowych krwiodawców, strażaków oraz wszystkich, którzy chcieliby i mogą przekazać innym ten cenny dar jakim jest ludzka krew.

25 sierpnia w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się akcja oddawania krwi zainspirowana przez miejscową Ochotniczą Straż Pożarną. Jak ważna jest to akcja dla ratowania ludzkiego życia wiedzą doskonale przede wszystkim strażacy, którzy niejednokrotnie podczas akcji ratowniczych są świadkami tragedii ludzkich.

W lipcu i w sierpniu wzrasta zapotrzebowanie na krew. Częściej niż w pozostałych okresach roku na oddziały ratownicze trafiają ofiary wypadków komunikacyjnych, czy poszkodowani podczas prac rolnych.

Paradoksalnie w tym okresie spada ilość oddawanej krwi. A przecież właśnie teraz - w czasie wakacji - mamy więcej czasu, by odwiedzić placówkę publicznej służby krwi. Mieszkańcy gminy Stare Juchy będą mieli jeszcze łatwiejszy dostęp i możliwość oddania krwi dzięki akcji zainspirowanej przez OSP Stare Juchy. Warto więc poświęcić godzinę swojego czasu w poczuciu, że zrobiliśmy coś dobrego dla innych.

KREW LUB JEJ SKŁADNIKI MOŻE ODDAĆ OSOBA, KTÓRA:

  • odpowiada wymaganiom zdrowotnym pozwalającym na ustalenie na podstawie badań lekarskich i badań laboratoryjnych, że każdorazowe pobranie krwi nie spowoduje ujemnych skutków dla jego stanu zdrowia lub stanu zdrowia przyszłego biorcy w szczególności na skutek występowania przeciwwskazań stałych lub czasowych do pobrania krwi
  • przedstawi dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem zamieszkania oraz numerem PESEL (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymację szkolną lub studencką
  • posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym bez osób trzecich na zrozumienie treści kwestionariusza oraz samodzielne udzielenie odpowiedzi podczas wywiadu lekarskiego, ponadto jej dane, jeżeli są dostępne, powinny znajdować się w centralnym rejestrze mieszkańców Polski
  • jest w wieku od 18 do 65 lat
  • osoba powyżej 65 roku życia może oddać krew po corocznym uzyskaniu zgody lekarza w centrum krwiodawstwa
  • dawca pierwszorazowy po 60 roku życia może oddać krew po uzyskaniu zgody lekarza rodzinnego
  • waży powyżej 50 kg
  • temperatura jej ciała, która mierzona jest pod pachą nie powinna przekraczać 37°C

UG Stare Juchy
Master Ełk
Koparko-ładowarka Ełk
Ełk
informatory
Pokoje do wynajęcia Ełk
Kebab Ełk
Pizza Ełk
Miasto Ełk
poznaj Ełk
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego