Ełk

Wiadomości Ełk

Niedziela, 12 lipca 2020 roku, imieniny: Brunona, Jana, Wery
Szkoły Celne w Ełku
Ełk znalazł się w gronie najlepszych miast i gmin - laureatów Polkiej Ligi Mistrzów Energii Odnawialnej. Doceniono miejskie inwestycje wykorzystujące energię słoneczną i biomasę.

Ełk jest zdobywcą dwóch "Złotych Medali" Polskiej Ligi Mistrzów Energii Odnawialnej w 2010 r. Pierwszą nagrodę nasze miasto otrzymało w zakresie wykorzystania biomasy w kategorii miast powyżej 50 000 mieszkańców. Drugą natomiast w tej samej kategorii w zakresie wykorzystania energii słonecznej.

Najlepsze miasta i gminy zostały nagrodzone 6 października podczas konferencji "Odnawialne źródła i poszanowanie energii w gminach - teoria i praktyka", która odbyła się w Krakowie.

Dodatkową nagrodą jest zaproszenie przedstawicieli miasta do złożenia wizyty w siedzibie koncernu Viessmann w Allendornie. Wizyta przewiduje prezentację firmy, produktów z zakresu energii odnawialnej, jak również zwiedzanie zakladu produkcyjnego i Centrum Informacyjnego Viessmann w Allendorfie. Termin wizyty to marzec 2011.

W Ełku zmodernizowano systemy grzewcze w 4 budynkach: w domu pomocy społecznej „Tęczowy dom”, Zespole Szkół nr 1, szpitalu miejskim Pro-Medica oraz Centrum Edukacji Ekologicznej.

Dzięki unijnej dotacji niebawem w Ełku zrealizowane zostaną 2 kolejne projekty: „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania obiektu Parku Wodnego” oraz „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na ogrzewanie budynku Zespołu Szkół Samorządowych”. W obu budynkach zainstalowane będą nowe źródła ciepła; w szkole będą kotły na biomasę, natomiast Park Wodny za pomocą kolektorów słonecznych i siłowni solarnej wykorzystywać będzie energię słoneczną do podgrzewania i oświetlania obiektu. Wykorzystana będzie również energia z wody ściekowej, która do tej pory odprowadzana była do kanalizacji.

Miasto Ełk od 1995 r. jest Członkiem Stowarzyszenia Gmin Polskiej Sieci „Energie Cities”. Od tamtej pory, dzięki wsparciu merytorycznemu Stowarzyszenia i finansowemu z Unii Europejskiej realizowane są projekty na rzecz ochrony klimatu. Prowadzone są też działania zmierzające do efektywnego wykorzystywania energii, do korzystania ze źródeł odnawialnych, dostarczanych przez środowisko naturalne.

iS (UM Ełk)
Copyright © 2005-2020 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego