Ełk

Wiadomości Ełk

Czwartek, 28 maja 2020 roku, imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira
Szkoły Celne w Ełku
Szanowni Państwo,

W tym roku Dzień Nauczyciela obchodzimy w okresie szczególnie trudnym dla Polski. Wśród zdarzeń, które kładą się głębokim cieniem na naszej obecnej sytuacji wystarczy wymienić katastrofę smoleńską i falę tragicznych w skutkach powodzi, które dotknęły także wiele szkół i placówek oświatowych. Święto Polskiej Oświaty przeżywamy w atmosferze troski o los i przyszłość ojczyzny.

Polska szkoła przechodzi przez kolejny etap zmian, których skutki dotykają bezpośrednio nauczycieli, uczniów i rodziców. W wyniku decyzji obecnego rządu sześcioletnie dzieci zaczynają naukę często wbrew woli rodziców i w nieprzygotowanych do tego szkołach. Rozpoczęła się reforma programowa drastycznie ograniczająca standardy wykształcenia ogólnego, w tym zwłaszcza nauczanie historii Polski. Szkoły zalewa biurokracja, a w resorcie edukacji przybywa urzędników. Większość nauczycieli wyczerpała już możliwości zawodowego awansu, a tym samym straciła motywację do dalszego rozwijania swojej aktywności. Mimo krytyki ze strony autorytetów naukowych utrzymuje się wadliwy, a nawet deprawujący młodzież kształt egzaminu maturalnego z języka polskiego, (tzw. prezentacja). Zmiany, redukujące ogólnokształcący charakter szkoły średniej, szkodliwe merytorycznie, grożą w niedalekiej przyszłości zwolnieniami nauczycieli. Już dziś, z trudnych do wyjaśnienia powodów i na niejasnych podstawach prawnych, wydłuża się ich czas pracy o nieodpłatne godziny.

Jasno widać związek między wprowadzaniem niekorzystnych zmian systemowych i obniżaniem pozycji zawodowej nauczyciela. Wynika z tego potrzeba aktywizacji środowiska nauczycielskiego, jego samoorganizacji i większego niż dotąd wpływu na funkcjonowanie szkolnictwa oraz na warunki własnej pracy. Przykładem takiej aktywności może być powstanie Towarzystwa Nauczycieli Szkół Polskich i jego akcje, m.in. sprzeciwiające się obniżaniu poziomu nauczania w polskiej szkole oraz aroganckiemu traktowaniu nauczycieli, w tym zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego przepisu o dodatkowych godzinach pracy.

Prawo i Sprawiedliwość uważa, że szkoła nie jest tylko zwykłą placówką usługową, ale przede wszystkim instytucją wychowującą młodzież w imieniu wspólnoty narodowej i lokalnej, w duchu najwyższych wartości kultury i szacunku dla człowieka. Procesowi zdobywania wiedzy przedmiotowej musi towarzyszyć wprowadzenie ucznia do wspólnoty, ukazywanie mu prawdziwego środowiska duchowego, z którego wyrasta i w którym może się prawidłowo rozwijać. Szkoła nie stawiająca przed młodzieżą ideałów, a tylko cele utylitarne, będzie szkołą odbierającą młodzieży tożsamość a nauczycielowi autorytet. Działania obecnego rządu zmierzają w tym kierunku, a przeciwstawić się im muszą nie tylko środowiska oświatowe, ale także politycy i ludzie mediów.

W Dniu Nauczyciela wszyscy dziękujemy pedagogom i wychowawcom za ich trud, często niewystarczająco doceniany i wciąż źle wynagradzany. Życzymy jak najlepszego wypełniania zadań przypisanych do zawodu nauczycielskiego, satysfakcji z pracy z młodzieżą, poczucia stabilności i bezpieczeństwa materialnego. Chcielibyśmy, zamiast dalszej biurokratyzacji szkolnictwa pod pretekstem reform, realnego zwiększenia środków na oświatę i lepszego nimi gospodarowania. Wierzymy, że w niedalekiej przyszłości uda nam się to osiągnąć, także dzięki zaangażowaniu polskich nauczycieli w życie publiczne.


14 października 2010 roku

Wojciech Kossakowski
Poseł na Sejm RP

Copyright © 2005-2020 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego