Ełk

Wiadomości Ełk

Czwartek, 8 czerwca 2023 roku, imieniny: Ady, Celii, Medarda
Szkoły Celne w Ełku
Miasto pozyskało dofinansowanie na realizację projektu: „e - Ełk: usługi i aplikacje dla przedsiębiorców”. Spowoduje to podniesienie poziomu jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta na rzecz ełckich przedsiębiorców.

W ramach projektu powstanie Platforma ePortal, gdzie zostaną wykorzystane nowoczesne technologie, a kontrahentom udostępnione zostaną informacje w sposób bardziej praktyczny i łatwiejszy w obsłudze. Portal wprowadzi znaczące ułatwienia w obsłudze spraw urzędowych poprzez Internet.

Zadaniem Platformy będzie wizualizacja stanu indywidualnych kont przedsiębiorców na podstawie danych przechowywanych w systemie informatycznym Urzędu Miasta Ełku. Portal zintegrowany będzie z Systemem powiadamiania przedsiębiorców o stanie ich płatności, a także otwierającym nowe kanały komunikacji z urzędem za pośrednictwem SMS i email. System będzie wspierał rozsyłanie informacji o zdarzeniach w regionie, imprezach kulturalnych, zdarzeniach gospodarczych, klęskach żywiołowych itp.

Realizacja projektu przyczyni się do usprawnienia pracy administracji publicznej i obniżenia jej kosztów dzięki wdrażaniu rozwiązań społeczeństwa informacyjnego na terenie miasta Ełku, skrócenia czasu obsługi przedsiębiorców i przyspieszenia obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta, podniesienia jakości obsługi ełckich przedsiębiorców. Spowoduje to udogodnienia w dostępie do usług informatycznych dla pracowników Urzędu Miasta Ełku i przedsiębiorców.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 495 144 zł. Miasto otrzyma 85% dofinansowania (2 120 872,40zł) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Warmia i Mazury 2007 – 2013. Wkład własny Miasta Ełku to 374 271,60zł. Realizacja przedsięwzięcia zakończy się w 2011 roku.

iS (UM Ełk)
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego