Ełk

Wiadomości Ełk

Piątek, 2 czerwca 2023 roku, imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny
Szkoły Celne w Ełku
Ustalono zarobki, zatwierdzono komisje. Za nami trzecia sesja Rady Powiatu w Ełku.

Na początku ślubowanie złożył radny Ryszard Podgórski, który uzupełnił skład Rady po rezygnacji z mandatu Elżbiety Dobrydnio-Drozd. Następnie Skarbnik Powiatu Grażyna Boroda przedstawiła projekt budżetu Powiatu Ełckiego na 2011 rok. Projekt ten zostanie teraz omówiony na posiedzeniach poszczególnych komisji.

W pełnym składzie Rada Powiatu ustaliła, że Starosta Ełcki będzie otrzymywał wynagrodzenie takie jak dotychczas. Zatwierdzono także składy osobowe komisji stałych, funkcjonujących przy Radzie. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Tomasz Bartnik, zastępcą przewodniczącego Anna Kossakowska, sekretarzem Danuta Kawecka. Na szefa Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego wybrano Mariusza Klepackiego, na wiceprzewodniczącego Tomasza Osewskiego.

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki będzie przewodniczył Ryszard Podgórski, a wiceprzewodniczącym został Mariusz Laskowski. Przewodniczącą Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej została Bożenna Puławska, zaś wiceprzewodniczącą Iwona Gerus. Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego będzie przewodniczył Andrzej Wiszowaty, na wiceprzewodniczącą wybrano Cecylię Drozdowską.

iS (Powiat Ełk)
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego