Ełk

Wiadomości Ełk

Piątek, 2 czerwca 2023 roku, imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny
Szkoły Celne w Ełku
Powiat Ełcki otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Szkoła na miarę XXI wieku - nowoczesne pracownie zawodowe w Powiecie Ełckim”.

Wartość projektu to ponad 970 tys. zł, otrzymane dofinansowanie EFRR stanowi 85% tej kwoty. Projekt, który będzie realizowany w Zespole Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku, polega na zmodernizowaniu oraz doposażeniu bazy dydaktycznej szkoły w zakresie kształcenia informatycznego. Projekt zakłada podwyższenie poziomu wiedzy zdobywanej przez uczniów, dzięki wyposażeniu we właściwe narzędzia informatyczne, poczynając od połączenia w sieć jednostek roboczych, adaptacji pomieszczeń przeznaczonych na specjalistyczne pracownie informatyczne, poprzez doposażenie w niezbędne urządzenia komputerowe i multimedialne, aż po oprogramowanie.

Realizacja projektu ma za zadanie kompleksową likwidację dotychczasowych braków w tej sferze edukacji, a tym samym umożliwienie pozyskania wysoko wyspecjalizowanej kadry pracowniczej przez lokalny rynek pracy. Podobne projekty z zakresu kształcenia kadr, bazujące na zwiększeniu dostępności do wiedzy na temat rozwiązań informatycznych, usprawnić mają proces wdrażania zmian i stanowić mają podwaliny do budowy społeczeństwa informacyjnego na Warmii i Mazurach.

iS (Powiat Ełk)
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego