Ełk

Wiadomości Ełk

Niedziela, 26 marca 2023 roku, imieniny: Dory, Olgi, Teodora
Szkoły Celne w Ełku
Trudne warunki zimowe dają się we znaki mieszkańcom Ełku. Warto przypomnieć, że za usuwanie skutków zimowej aury odpowiadają nie tylko służby miejskie, ale także właściciele bądź zarządcy nieruchomości.

Z ramienia Miasta Ełku odśnieżaniem i zwalczaniem oblodzenia na publicznych drogach miejskich zajmuje się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ełku. Zimowe utrzymanie obejmuje łącznie 61 km dróg oraz ok. 60 000 m2 powierzchni chodników i parkingów. Na akcję zimową w budżecie zarezerwowanych jest ponad 1 mln 600 tysięcy złotych. Już wiadomo, że do tej kwoty miasto będzie musiało dołożyć jeszcze około 200 tysięcy.

Koszty rosną, ponieważ zdecydowaliśmy się na wywożenie zalegającego w mieście śniegu - poinformował Tomasz Andrukiewicz prezydent Ełku. Śnieg jest wywożony z głównych ulic miasta po to by poprawić widoczność, a także w trosce o bezpieczeństwo kierowców i pieszych - dodał prezydent.

Powszechnie panujące przekonanie, że odpowiedzialność za całość usuwania skutków zimy spoczywa na Urzędzie Miasta Ełku jest fałszywe. Zgodnie z Uchwałą Nr LII/481/10 z dnia 27.04.2010 r. Rady Miasta w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ełk, to poszczególni właściciele bądź zarządcy nieruchomości odpowiadają za zwalczanie śliskości i odśnieżanie przyległego terenu.

Ponadto na właścicielach oraz zarządcach budynków spoczywa obowiązek usuwania śniegu z dachów. Kto nie wywiązuje się z tego, podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności. Monitoring obiektów prowadzi Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Uwagi dotyczące odśnieżania miasta można zgłaszać do:
• Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Ełku (87 610 44 54, 600 259 631)
• koordynatora akcji zimowej ze strony Urzędu Miasta Ełku (87 73 26 136)
• Straży Miejskiej w Ełku (986)

iS
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego