Ełk

Wiadomości Ełk

Niedziela, 26 marca 2023 roku, imieniny: Dory, Olgi, Teodora
Szkoły Celne w Ełku
Radni powiatowi podjęli uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2011.

Podczas wczorajszej sesji Rady Powiatu w Ełku radni uchwalili budżet. 19 rajców było za przyjęciem budżetu. Jeden wstrzymał się od głosu.

105 mln zł po stronie dochodów i 117 mln zł po stronie wydatków. Deficyt budżetowy sięgający 12 mln zł, który pokryty zostanie z emisji obligacji - tak wygląda budżet powiatu ełckiego na rok 2011.

Największe wpływy do budżetu powiatu to subwencje oświatowe z budżetu państwa, które wynoszą 38 mln zł. Na oświatę starostwo również wydaje najwięcej, bo aż 58 mln zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na utrzymanie szkół i inwestycje w placówkach oświatowych - poinformowała Grażyna Boroda skarbnik Starostwa Powiatowego w Ełku. W budżecie przewidziano także środki na remonty dróg.

Zadłużenie powiatu ełckiego w 2011 roku wyniesie 31 mln zł, to o 13 mln więcej niż w roku ubiegłym.

iS
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego