Ełk

Wiadomości Ełk

Niedziela, 26 marca 2023 roku, imieniny: Dory, Olgi, Teodora
Szkoły Celne w Ełku
Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku - przeciwko wykluczeniu

Obecnie od instytucji pożytku publicznego i różnego rodzaju organizacji poruszających się w obszarze pomocy społecznej, oczekuje się aktywnej działalności oraz skutecznej walki z wszelkimi formami wykluczenia wśród dzieci, osób starszych, bezrobotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych, czy mających problemy z uzależnieniem.
Jedną z postaci wykluczenia lub inaczej marginalizacji, jest wykluczenie społeczne które charakteryzuje się stopniowym wycofaniem z udziału w życiu publicznym, brakiem możliwości korzystania z płatnej oferty kulturalnej, sportowej lub edukacyjnej.

Negatywne skutki marginalizacji społecznej wśród poszczególnych grup, coraz częściej zmuszają do refleksji i podejmowania inicjatyw na rzecz wyrównywania szans wśród obywateli.

A więc, gdzie tu miejsce dla biblioteki? W jaki sposób Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku może włączyć się, w proces aktywizacji społecznej?

Okazuje się, że również biblioteka, poprzez świadczenie poszczególnych usług aktywnie włącza się do walki z wszelkimi przejawami wykluczenia społecznego i cyfrowego, wśród dzieci, osób starszych bezrobotnych czy niepełnosprawnych.

Minęły już czasy, kiedy biblioteka przypominała skansen w którym oprucz starych, zniszczonych i zakurzonych książek nie było nic więcej. Nowoczesna biblioteka XXI wieku, bo właśnie taką jest MBP w Ełku, stała się hybrydą kulturalno – edukacyjną, stworzoną dla zaspokojenia stale rosnących potrzeb mieszkańców Ełku i okolic.

Dziś jest miejscem poprostu dla każdego. Biblioteką bez barier, promującą nie tylko literaturę i czytelnictwo, ale również wolny i nieograniczony dostęp do wiedzy oraz informacji z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Trendy które zostały przyjęte poprzez kulturę masową i obowiązujący system szkolnictwa popularyzują chęć bycia najlepszym. A więc najlepiej ubranym, posiadającym lepszy samochód czy też większe mieszkanie, nie biorąc pod uwagę jakości życia. Dlatego kwestia dyskryminacji dotyka coraz więcej osób, nie tylko bezdomnych czy niepełnosprawnych, ale mających poczucie poprostu bycia gorszym, tzw. "obywatelem niższej kategorii". Co powoduje stopniowe wycofywanie się z życia społeczno – gospodarczego.

Poprzez trwały i dynamiczny rozwój MBP w Ełku stała się przyjazna dla wszystkich czytelników, między innymi zlikwidowano bariery architektoniczne, zamontowano windę, utworzono kilkanaście stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do internetu, plus jedno nowoczesne i wpełni wyposażone stanowisko dla osób niewidomych i niedowidzących. Jest to proste w obsłudze urządzenie lektorskie, zbudowane na bazie komputera PC, służące do odczytywania informacji ze skanera, płyt CD, Internetu lub innych źródeł. Stanowisko to również jest wyposażone w powiększalnik stacjonarny do czytania tekstów dla osób niedowidzących. Udostępniono również zbiór audiobooków i zakupiono wysokiej klasy sprzęt multimedialny wykorzystywany podczas wydarzeń kulturalnych w bibliotece. To wszystko po to, aby niwelować skutki wykluczenia społecznego i cyfrowego.

Kolejne podejmowane inicjatywy, przybierają różne formy, w zależności od zgłaszanych potrzeb czytelników/klientów biblioteki. Jednak wszystkie mają zdecydowanie charakter kulturalno - edukacyjny z dużym naciskiem na jakość proponowanych wydarzeń. Dlatego MBP w Ełku nie organizuje imprez masowych, stara się przybliżać kulturę raczej niszową, bardziej ambitną i wartościową, jednocześnie nie powielając działań innych jednostek kulturalnych z Ełku i okolic.

Biorąc pod uwagę to nietypowe połączenie, nowych technologii z całkowicie bezpłatnym dostępem do wszystkich proponowanych usług. Począwszy od darmowego dostępu do Internetu, przez zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, na imprezach i koncertach kończąc, Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku, doskonale włącza się w aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu.

MBP Ełk (czaro)
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego