Ełk

Wiadomości Ełk

Niedziela, 26 marca 2023 roku, imieniny: Dory, Olgi, Teodora
Szkoły Celne w Ełku
Jeszcze w tym roku zrealizowany zostanie projekt: „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje przy ulicy Krzemowej w Ełku”. Trwa procedura przetargowa, która wyłoni wykonawcę inwestycji.

Projekt obejmuje teren położony na obszarze przemysłowym w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy miasta oraz Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Obecnie teren jest niezagospodarowany i nie posiada niezbędnej infrastruktury technicznej. Istniejąca ulica Krzemowa posiada nawierzchnię bitumiczną bez wykonanej warstwy ścieralnej.

Miejski projekt przewiduje wykonanie warstwy ścieralnej ulicy Krzemowej na odcinku 345 m (od skrzyżowania z ul. Przemysłową). Wybudowane zostaną dwie nowe ulice o nawierzchni asfaltowej (długości ulic: 343 m i 82 m). Inwestycja obejmuje także budowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowę oraz remont istniejącej sieci wodociągowej. Wzdłuż ulic powstaną nowe chodniki zjazdy i zatoki postojowe z kostki betonowej oraz oświetlenie uliczne. Całości dopełni wykonanie nowych trawników w granicach pasa drogowego.

Inwestycja zostanie zrealizowana do 31.10.2011 r. Wykonawcę wyłoni przetarg, na który wpłynęło 5 ofert (najniższą: 2 258 885,92 zł złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o.). Miasto otrzyma 85 % dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.

iS (UM Ełk)
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego