Ełk

Wiadomości Ełk

Niedziela, 26 marca 2023 roku, imieniny: Dory, Olgi, Teodora
Szkoły Celne w Ełku
Do końca marca można składać wnioski o przyznanie Nagrody Białej Lilii za rok 2010 r. Ideą nagrody jest wyróżnienie ełczan za szczególne osiągnięcia i wybitny wkład w rozwój Ełku w poprzednim roku kalendarzowym.

W 2007 r. Rada Miasta Ełku podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia corocznej Nagrody Białej Lilii za wybitny wkład w rozwój miasta Ełku. Ideą nagrody jest wyróżnienie osób, które w sposób szczególny swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem służą miastu i jego mieszkańcom oraz przyczyniają się do promowania Ełku.

Nagrody przyznawane są osobom fizycznym, prawnym i innym podmiotom za szczególne osiągnięcia w poprzednim roku kalendarzowym lub za całokształt działalności w jednej z ośmiu kategorii: Mecenas Sportu, Sportowiec Roku, Nagroda Artystyczna, Mecenas Kultury, Ambasador Ełku, Przedsiębiorca Roku, Postawa Godna Naśladowania, Nagroda Specjalna.

Samorząd miasta dostrzega cenne inicjatywy i nagradza tych, którzy wpływają na współczesne oblicze miasta. Wśród nagrodzonych znaleźni się już miedzy innymi: Sebastian Kosiorek, Zespół Sandaless, Cezary Zamana, Waldemar Makarewicz, czy ks. Paweł Sufleta sdb.

Nagroda przyznawana jest na wniosek:
  • Prezydenta Miasta Ełku,
  • Przewodniczącego Rady Miasta Ełku lub grupy 5 Radnych,
  • innych organów administracji rządowej i samorządowej,
  • organizacji pozarządowych, społecznych, gospodarczych, zawodowych, związkowych,
  • mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich,
  • grupy 25 pełnoletnich osób fizycznych, stale zamieszkałych na terenie miasta Ełku.


Wnioski należy składać w formie drukowanej w Sekretariacie Urzędu Miasta Ełku do 31 marca 2011 r.

iS (UM Ełk)
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego