Ełk

Wiadomości Ełk

Niedziela, 26 marca 2023 roku, imieniny: Dory, Olgi, Teodora
Szkoły Celne w Ełku
Od 15 marca rozpoczną się zapisy dzieci do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Ełk na rok szkolny 2011/2012.

Rekrutacja rozpocznie się 15 marca, a skończy 15 kwietnia 2011 roku i dotyczy dzieci zamieszkałych oraz zameldowanych w Ełku.

Rodzice (opiekunowie prawni) ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2011/2012 składają do wybranego przez siebie przedszkola wypełnioną czytelnie KARTĘ zgłoszenia. Druki kart zgłoszeń można pobrać w danym przedszkolu.


Kryteria naboru dzieci do przedszkoli:

W pierwszej kolejności przyjmowane są:
• dzieci w wieku 6 lat,
• dzieci w wieku 5 lat.

W następnej kolejności przyjmowane są:
• dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,
• dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów,
• dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

W dalszej kolejności przyjmowane są:
• dzieci już uczęszczające do tego przedszkola,
• dzieci, których rodzeństwo już uczęszcza do tego przedszkola,
• dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci w rodzinie)


Wykaz miejskich przedszkoli publicznych:

1. Przedszkole Samorządowe Nr 2 im. Jana Brzechwy w Ełku,
ul. Armii Krajowej 4, tel. 87 6102595

2. Miejskie Przedszkole „Niezapominajka” w Ełku,
ul. Juliusza Słowackiego 18, tel. 87 6102185

3. Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki” w Ełku,
ul. Jana Kilińskiego 48, tel. 87 6104970

4. Miejskie Przedszkole „Bajka” w Ełku,
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 6, tel. 87 6103857

5. Miejskie Przedszkole „Światełko” w Ełku,
ul. Toruńska 8a, tel. 87 6102312

6. Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Ełku,
ul. Michała Kajki 8a, tel. 87 6107221

7. Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka” w Ełku,
ul. Mjr Henryka Dobrzańskiego 3, tel. 87 6103396


Szczegółowych informacji udziela Wydział Edukacji Urzędu Miasta Ełku,
tel. 87 73 26 268.

iS (UM Ełk)
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego