Ełk

Wiadomości Ełk

Środa, 29 marca 2023 roku, imieniny: Marka, Wiktoryny, Zenona
Szkoły Celne w Ełku
Miasto Ełk pozyskało prawie 1,8 mln zł na rekultywację starego wysypiska śmieci w Siedliskach. Dzięki dotacji z NFOŚ w ciągu najbliższych 2 lat teren odzyska walory użytkowe i przyrodnicze.

Trwa budowa nowoczesnego zakładu unieszkodliwiania odpadów. Stare wysypisko śmieci w Siedliskach koło Ełku funkcjonuje od 28 lat. Wymogi Unii Europejskiej nakazują, by zamykane wysypiska śmieci poddawać natychmiastowej rekultywacji (przywrócenie terenom zdewastowanym i zdegradowanym wartości użytkowych i przyrodniczych).

Dla samorządu miasta oznacza to konieczność neutralizacji i odnowienia obszaru, na którym przez tyle lat funkcjonowało wysypisko śmieci. Koszt tych działań szacowany jest na ponad 3,6 mln zł.

Na rekultywację ełckiego wysypiska udało się pozyskać dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚ) w wysokości 49 % kosztów nwestycji, czyli 1 773 390 zł.

Rekultywacja przeprowadzona będzie w ciągu najbliższych 2 lat. Działania obejmą obszar 3,7 ha i polegać będą m.in. na uformowaniu czaszy na obszarze, gdzie gromadzone były śmieci, zabezpieczeniu przed erozją (zniszczenie, rozwarstwienie), wyłożeniu warstwy wyrównawczej, warstwy glebotwórczej z ziemi próchnicznej, obsianiu trawy. W 2013 roku miasto na własny koszt obsadzi teren drzewami.

iS (UM Ełk)
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego