Ełk

Wiadomości Ełk

Środa, 29 marca 2023 roku, imieniny: Marka, Wiktoryny, Zenona
Szkoły Celne w Ełku
Starostwo Powiatowe w Ełku już po raz szósty zachęca do skorzystania z możliwości zgłoszenia kandydatów do prestiżowej Nagrody „Ełckiego Bociana 2011”.

Nagrodę można uzyskać w jednej z ośmiu dziedzin: edukacja i wychowanie, kultura fizyczna, turystyka i ekologia, kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, rozwój i wspieranie przedsiębiorczości, rozwój samorządności lokalnej, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu i aktywności społecznej, filantropia i sponsoring oraz nagrody specjalne (przyznawane są w dziedzinach nie wymienionych wyżej lub osobom/podmiotom szczególnie zasłużonym dla rozwoju Powiatu Ełckiego).

Nagroda „Ełcki Bocian” została ustanowiona przez Radę Powiatu w Ełku, aby uhonorować osoby lub podmioty, które konsekwentnie wspierają rozwój Powiatu Ełckiego oraz swoją działalnością w sposób szczególny wykazały się nieprzeciętnymi osiągnięciami na rzecz rozwoju powiatu i jego mieszkańców.

Regulamin Nagrody „Ełckiego Bociana” dostępny jest w powiatowym Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Zespole ds. Informacji w Wydziale Organizacyjnym (pokój 390, 396) Starostwa Powiatowego w Ełku. Wnioski należy składać do 23 maja 2011 roku w sekretariacie Starostwa Powiatowego, pok. nr 127 (parter).

Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej Gali Ełckiego Bociana, która odbędzie się w 9 czerwca 2011 roku w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku.

iS (Powiat Ełk)
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego