Ełk

Wiadomości Ełk

Wtorek, 28 marca 2023 roku, imieniny: Anieli, Kastora, Soni
Szkoły Celne w Ełku
W środę 18 maja o godzinie 11.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku
odbędzie się VIII zwyczajna sesja Rady Miasta Ełku


z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.

2. Powitanie zaproszonych gości:
a) wystąpienie Prezydenta Miasta Ełku Tomasza Andrukiewicza,
b) wystąpienie Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego Opata Generalnego dr Bruno Plattera,
c) wystąpienie Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. dr hab. Józefa Górniewicza.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Zmiany w porządku obrad.

5. Informacja Prezydenta Miasta dotycząca bieżącej działalności.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie miasta Ełku na 2011 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2011-2027,
3) emisji obligacji komunalnych w roku 2011-2012,
4) wyrażenia woli Gminy Miasta Ełk do realizacji projektu pod nazwą „Minione tradycje mieszkańców Ełku i Ozierska – historia mówiona”,
5) wyrażenia woli Gminy Miasta Ełk do realizacji projektu pod nazwą „Międzynarodowy Obóz Artystyczny”,
6) wyrażenia woli współpracy z miastem Orbassano we Włoszech.

7. Podjęcie Postanowienia w sprawie nieprzystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Ełk zwanego „EŁK – osiedle JEZIORNA”.

8. Podjęcie Postanowienia w sprawie nieprzystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, obejmującego obszar ograniczony: ulicą Bema, ulicą Suwalską, rzeką Ełk i terenem Prefabetu.

9. Interpelacje i zapytanie radnych.

10. Oświadczenia i wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

iS (UM Ełk)
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego