Ełk

Wiadomości Ełk

Piątek, 24 marca 2023 roku, imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna
Szkoły Celne w Ełku
Zapraszam na IX Sesję Rady Powiatu w Ełku IV kadencji, która odbędzie się w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Ełku w dniu 31 maja 2011 r. (wtorek) o godz. 12.00

Proponuję następujący porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Zmiany w porządku obrad.

4. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie.

5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w powiecie.

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) uchwalenia Statutu Powiatu Ełckiego,
2) ograniczenia lub zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na wybranych akwenach wodnych Powiatu Ełckiego,
3) zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu powiatu,
4) wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
5) realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ełku, ul. Grajewska 16A”,
6) realizacji projektu pod nazwą „Żyję zdrowo, bo sportowo”,
7) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2011 - 2024,
8) zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2011 r.,
9) apelu Rady Powiatu w Ełku do Ministra Pracy i Polityki Społecznej i Ministra Finansów.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu i przyjęcie stanowisk w sprawach bieżących.

11. Wnioski i oświadczenia radnych.

12. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Ełckiego
Piotr Gajewski

Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego