Ełk

Wiadomości Ełk

Poniedziałek, 4 grudnia 2023 roku, imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana
Szkoły Celne w Ełku
W dniu 31 maja 2011 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ełk, przy ul. Armii Krajowej 3, odbędzie się XIV zwyczajna sesja Rady Gminy Ełk.Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy.

4. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta.

5. Sprawozdanie Biblioteki Publicznej Gminy Ełk za 2010 rok.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) powierzenia Gminie Miasto Ełk zadania w zakresie udzielania porad mieszkańcom Gminy Ełk w Punkcie Konsultacyjnym Dla Osób Uzależnionych od Narkotyków i Ich Rodzin prowadzonym w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2012.
2) powołania Komisji Statutowej.
3) zmian w budżecie gminy Ełk na 2011 r.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie sesji


Przewodniczący Rady Gminy Ełk
/-/ Dariusz Kordyś

iS (Gmina Ełk)
Master Ełk
Koparko-ładowarka Ełk
Ełk
informatory
Pokoje do wynajęcia Ełk
Kebab Ełk
Pizza Ełk
Miasto Ełk
poznaj Ełk
Copyright © 2005-2023 Elnet Ełk
Wszelkie prawa zastrzeżone
Do góry
infoserwiselk.pl | miasto Ełk i Powiat Ełcki
informacje, wiadomości z Ełku i powiatu ełckiego